Choroba Alzheimera – nowe metody diagnostyczne.

Obecnie dostępne leczenie obejmuje łagodzenie objawów i opóźnianie progresji choroby. Naukowcy nieustannie pracują nad nowymi metodami leczenia.

Obecnie trwają intensywne badania kliniczne nad terapią immunologiczną – za pomocą białek, które wiążą się z czynnikiem chorobotwórczym – antygenem, unieszkodliwiając go. Naukowcy starają się również zapobiec wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych poprzez rozpoczęcie terapii zanim pojawią się pierwsze objawy. Trwają prace nad szczepionkami. Eksperymenty mają na celu leczenie potencjalnie przyczynowe.

Nowe metody diagnostyczne

Badanie genetyczne na obecność genu apolipoproteiny 4 (APOE4) – u nosicieli tego allelu znacznie wzrasta ryzyko zachorowania na Chorobę Alzheimera. Badanie wykonuje się z krwi.

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego pod kątem obecności specyficznych białek – już do 15 lat przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby można ją wykryć. Białka te (zwane biomarkerami choroby) to wspomniany już Beta-amyloid i białko tau. Płyn mózgowo-rdzeniowy pobiera się wykonując nakłucie lędźwiowe zwane punkcją.

Opisane powyżej nowatorskie próby leczenia prowadzimy w Naszym Ośrodku.


Jeżeli odczuwasz problemy z pamięcią, zasięgnij konsultacji u specjalistów naszego centrum!


Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

NZOZ Dom Sue Ryder

ul. Roentgena 3

85-796 Bydgoszcz

tel. (52) 348 56 42

Link do artykułu wyjaśniającego.

2 476 odwiedzin