Nauka i Edukacja

Pracownicy działu

 • Kierownik ds. Edukacji i Nauki – prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk
 • Pracownik ds. badań klinicznych – mgr Katarzyna Cisewska
 • Monitor badań – referent ds. statystyki – mgr Julia Feit

Współpraca

 • Katedra i Klinika Psychiatrii, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ponad 5 letnia współpraca
 • Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Szpital Bonifratrów w Łodzi
 • Instytut Fizyki UAM – Poznań
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (ponad 5 letnia współpraca) – Wydział Mechaniczny: Zakład Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
 • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
 • Consultant Neurologist, University of Leeds, ponad 5 letnia współpraca, UK
 • Uniwersytet Medyczny, Poznań
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – Warszawa
 • Stowarzyszenie Eleutaria, Warszawa
 • UAM Poznań, Instytut Filologii Angielskiej
 • Katedra i Zakład Chemii Fizycznej CM UMK w Toruniu
 • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
 • Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”
 • Medseven Sp. z o. o.
 • Infusio Sp. z o. o.

Dział współpracuje również z pozostałymi jednostkami Domu Sue Ryder, tj.:Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, Poradnią Leczenia Bólu, Poradnią Medycyny Paliatywnej, Oddziałem Opieki Paliatywnej oraz Zespołem Opieki Domowej

Nagrody i wyróżnienia

Nagroda zespołowa III stopnia – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, Wisła, 10 – 12 grudnia 2009.

Nagroda zespołowa za zajęcie III miejsca w sesji posterowej: „Wpływ głębokiej stymulacji mózgu DBS – STN na refiksację sakadyczną” – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9 – 11 grudnia 2010.

Nagroda wydawnictwa Elsevier II stopnia: „Dynamika refiksacji sakadycznej u osób z ADHD” – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9 – 11 grudnia 2010.

Dokumenty Z. O.

Dokument Z. O. 1/2016

Dokument Z. O. 2/2016

Dokument Z. O. 3/2016

Zobacz również
8 921 odwiedzin