Badania Naukowe i Edukacja

Pracownicy Działu Badań Naukowych i Edukacji

 • Kierownik ds. Edukacji i Nauki – prof. dr hab. Edward Jacek Gorzelańczyk
 • Zastępca Kierownika ds. Edukacji i Nauki – dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
 • Specjalista ds. badań klinicznych – dr n. med. Natalia Gurtowska
 • Monitor badań – referent ds. statystyki – mgr Julia Feit
 • Współpraca

  • Katedra i Klinika Psychiatrii, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
  • Katedra Podstaw Teoretycznych Nauk Biomedycznych i Informatyki Medycznej, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
  • Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu
  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski SPZOZ im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy
  • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • Szpital Bonifratrów w Łodzi
  • Instytut Fizyki UAM – Poznań
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
  • Consultant Neurologist, University of Leeds, UK
  • Uniwersytet Medyczny, Poznań
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania – Warszawa
  • Stowarzyszenie Eleutaria, Warszawa
  • UAM Poznań, Instytut Filologii Angielskiej
  • Katedra i Zakład Chemii Fizycznej CM UMK w Toruniu
  • Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

  Dział współpracuje również z pozostałymi jednostkami Domu Sue Ryder, tj.:Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, Poradnią Leczenia Bólu, Poradnią Medycyny Paliatywnej, Oddziałem Opieki Paliatywnej oraz Zespołem Opieki Domowej

  Nagrody i wyróżnienia

  Nagroda zespołowa III stopnia – III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, Wisła, 10 – 12 grudnia 2009.

  Nagroda zespołowa za zajęcie III miejsca w sesji posterowej: „Wpływ głębokiej stymulacji mózgu DBS – STN na refiksację sakadyczną” – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9 – 11 grudnia 2010.

  Nagroda wydawnictwa Elsevier II stopnia: „Dynamika refiksacji sakadycznej u osób z ADHD” – IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9 – 11 grudnia 2010.

  1 235 odwiedzin