Badania Satysfakcji

Badanie satysfakcji pacjentów i opiekunów

W Domu Sue Ryder od 2005 roku przeprowadzane są badania satysfakcji pacjentów i ich opiekunów, które wskazują na poziom jakości świadczonych usług. Od roku 2009 również przeprowadzane jest badanie satysfakcji pracowników Domu Sue Ryder.

Badanie poziomu satysfakcji pacjentów i opiekunów przeprowadzone jest metodą kwestionariuszową, zawierającą część zamkniętą i otwartą. Analizę stopnia zadowolenia pacjentów i opiekunów dokonuje się na podstawie udzielonych przez badanych odpowiedzi, dotyczących przestrzegania praw pacjenta, realizacji opieki medycznej i jej organizacji. Badaniem satysfakcji corocznie objęte są wszystkie jednostki organizacyjne świadczące usługi w Domu Sue Ryder.

Analizę stopnia zadowolenia pacjentów i opiekunów dokonujemy w czterech obszarach stanowiących standardy w ocenie jakości świadczonych usług:

Standard 1. Ocena satysfakcji w zakresie przestrzegania praw pacjenta

  • dostęp do specjalistów: rehabilitant, terapeuta, kapelan, dietetyk, psycholog oraz jakość świadczonej przez nich opieki
  • sposób informowania pacjenta o przebiegu i formie leczenia
  • stopień zrozumienia i sposób informowania pacjenta o rozwoju choroby
  • uprzejmość wobec pacjenta, uwzględnienie jego osobistych potrzeb, okazywanie pacjentowi zrozumienia
  • przestrzeganie prawa i godności pacjenta w trakcie leczenia
  • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standard 2. Ocena satysfakcji z właściwej kontroli objawów

  • stopień opanowania dolegliwości powodujących największe problemy w dniu przyjęcia
  • czas, po którym nastąpiła poprawa dolegliwości
  • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standard 3. Ocena satysfakcji z organizacji opieki

  • procedury przyjęcia pacjenta
  • dostęp do opieki lekarskiej
  • dostęp i jakość opieki pielęgniarskiej
  • sposób wykonywania codziennej toalety przez personel medyczny
  • profesjonalność wykonywania zastrzyków, opatrunków i innych zabiegów pielęgniarskich
  • szybkość reagowania personelu medycznego na zgłaszane potrzeby i prośby
  • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standard 4. Ocena satysfakcji z warunków bytowych

  • dostęp do środków przekazu, estetyka, czystość, cisza i spokój
  • dostęp do urządzeń sanitarnych (WC, łazienka, baseny)
  • jakość posiłków
  • ogólna ocena jakości usług świadczonych przez daną jednostkę Domu Sue Ryder

Standardy różnią się w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Domu Sue Ryder, ponieważ są dostosowane do charakteru świadczonych usług.

1 223 odwiedzin