Edukacja

Centrum Edukacji

W roku 1999 na bazie potrzeb nowo tworzącej się specjalizacji medycznej Dom Sue Ryder we współpracy ze stowarzyszeniem im. Sue Ryder i z Polską Szkołą Medycyny Paliatywnej powołał Centrum Edukacji.

Celem Centrum Edukacji jest:

  • budowanie odpowiedniej wiedzy merytorycznej oraz właściwych postaw wobec umierających,
  • systematyczna edukacja kadry medycznej na różnych poziomach zaawansowania i szczeblach zawodowych.

Bazą szkoleniową dla Centrum Edukacji stał się NZOZ Dom Sue Ryder, który w 2000 roku otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i kursów specjalistycznych z medycyny paliatywnej.

Wysoki poziom organizowanych szkoleń i kursów spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą środowiska medycznego. Centrum Edukacji posiada doskonałe warunki do organizacji różnego rodzaju spotkań naukowych, biznesowych, narad lub konferencji. Dysponuje bogato wyposażonym zapleczem dydaktyczno-szkoleniowym.

Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych szkoleń i kursów znajdziecie Państwo na stronach www.sueryder.org.pl i www.psmp.pl

2 105 odwiedzin