Badania kliniczne w psychogeriatrii

Chęć udziału w badaniu należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu.

Badania kliniczne obecnie prowadzone w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Badania w chorobie Alzheimera

H8A-MC-LZAN i H8A-MC-LZAO – Wpływ biernej immunizacji na postęp choroby Alzheimera: LY2062430 wobec placebo. Rekrutacja do badań zamknięta.

3133K1-3000-WW, 3133K1-3001-WW, 3133K1-3002-WW, 3133K1-3003-WW – Wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie trzeciej fazy kontrolowane przez placebo, prowadzone w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leczenia bapineuzumabem (AA-001, ELN115727) u chorych z rozpoznaniem łagodnej lub umiarkowanej choroby Alzheimera. Rekrutacja do badań zamknięta.

DRI10734 – międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane przez placebo badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, oceniające wpływ na funkcje poznawcze, bezpieczeństwo i tolerancję preparatu SAR110894D podawanego w dawkach 0,5 mg, 2 mg, 5 mg na dzień przez 24 tygodnie pacjentom z łagodną i umiarkowaną postacią choroby Alzheimera leczonych donepezilem. Rekrutacja zakończona.

3098006 – Bezpieczeństwo i skuteczność leku ORM-12741 w leczeniu zaburzeń poznawczych i behawioralnych u pacjentów z Chorobą Alzheimera: randomizowane, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie z grupą placebo, prowadzone w grupach równoległych w okresie 12 tygodni. Rekrutacja do badania trwa. Chęć udziału w badaniu należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu w CPWP. Rekrutacja zakończona.

WN25203 – Wieloośrodkowe, randomizowane, trwające dwa lata badanie prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane przy użyciu placebo, oceniające wpływ podawanego podskórnie leku RO4909832 na zdolność poznawczą i sprawność funkcjonalną w prodromalnej postaci choroby Alzheimera. Rekrutacja do badania trwa. Chęć udziału w badaniu należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu w CPWP.

CL2-38093-012 – badanie 24 tygodniowe, międzynarodowe,wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane przez placebo, prowadzone metodą podwójnej ślepej próby, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność preparatu S38093 podawanego w trzech dawkach ( 2 mg, 5 mg, 20 mg/dziennie). Badanie skierowane do pacjentów w umiarkowanej fazie choroby Alzheimera leczonych donepezilem. Chęć udziału proszę zgłaszać lekarzowi prowadzącemu. Rekrutacja wkrótce.

Badania w chorobie Parkinsona

P04938 – 12-tygodniowe, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo i lekiem aktywnym badanie fazy 3, służące ocenie skuteczności i bezpieczeństwa preladenant u pacjentów z chorobą Parkinsona o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego. Rekrutacja do badania trwa. Chęć udziału w badaniu należy zgłosić lekarzowi prowadzącemu w CPWP.

1 549 odwiedzin