Fizjoterapeuta/ Rehabilitant

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe fizjoterapeutyczne (licencjat, magister);
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym (przychodnie, oddziały szpitalne, inne placówki lecznicze);
 • wiedza z zakresu psychogeriatrii i pracy rehabilitacyjnej z pacjentem psychogeriatrycznym (udokumentowane kursy, szkolenia, praktyki, staże, konferencje);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie wizyt środowiskowych w domu pacjenta;
 • przeprowadzanie wywiadu oraz badania fizjoterapeutycznego, planowanie indywidualnego planu usprawniania pacjenta, uwzględniając zapotrzebowanie na odpowiedni sprzęt ortopedyczny i/lub środki pomocnicze;
 • w trakcie wizyt środowiskowych zapewnianie optymalnej jakości, prawidłowej i bezpiecznej realizacji postępowania rehabilitacyjnego;
 • w trakcie wizyt środowiskowych edukowanie opiekuna/rodziny pacjenta co do właściwego postępowania, bezpiecznego aktywizowania ruchowego;
 • w trakcie wizyt środowiskowych dokonywanie diagnozy aktualnego stanu fizykalnego pacjenta, możliwości i potrzeb rehabilitacyjnych;
 • dbanie o wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych oraz zastosowanie czynności zapobiegających lub łagodzących objawy chorobowe u pacjenta;
 • współpraca zdalna z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;
 • zdalna edukacja, udzielanie porad i wsparcia opiekunowi chorego;
 • uczestnictwo w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;
 • dbanie o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;
 • dbanie o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;

Oferujemy:

 • pracę na etat, część etatu;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;
 • udział w nowatorskim projekcie;
 • pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;
 • elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafiku do potrzeb czasowych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja – fizjoterapeuta

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kontynuacji zatrudnienia, stosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest Pallmed sp. z o.o., pozostałe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności

« Powróć do listy ofert

1 353 odwiedzin