Fizjoterapeuta/ Rehabilitant

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe fizjoterapeutyczne (licencjat, magister);
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym (przychodnie, oddziały szpitalne, inne placówki lecznicze);
 • znajomość wiedzy z zakresu psychogeriatrii i pracy rehabilitacyjnej z pacjentem psychogeriatrycznym (udokumentowane kursy, szkolenia, praktyki, staże, konferencje);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie wizyt środowiskowych w domu pacjenta;
 • przeprowadzanie wywiadu oraz badania fizjoterapeutycznego, planowanie indywidualnego planu usprawniania pacjenta, uwzględniając zapotrzebowanie na odpowiedni sprzęt ortopedyczny i/lub środki pomocnicze;
 • w trakcie wizyt środowiskowych zapewnianie optymalnej jakości, prawidłowej i bezpiecznej realizacji postępowania rehabilitacyjnego;
 • w trakcie wizyt środowiskowych edukowanie opiekuna/rodziny pacjenta co do właściwego postępowania, bezpiecznego aktywizowania ruchowego;
 • w trakcie wizyt środowiskowych dokonywanie diagnozy aktualnego stanu fizykalnego pacjenta, możliwości i potrzeb rehabilitacyjnych;
 • dbanie o wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych oraz zastosowanie czynności zapobiegających lub łagodzących objawy chorobowe u pacjenta;
 • współpraca zdalna z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;
 • zdalna edukacja, udzielanie porad i wsparcia opiekunowi chorego;
 • uczestnictwo w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;
 • dbanie o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;
 • dbanie o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;

Oferujemy:

 • pracę na etat, część etatu;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;
 • udział w nowatorskim projekcie;
 • pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;
 • elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafiku do potrzeb czasowych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.)

« Powróć do listy ofert

890 odwiedzin