Logopeda

Wymagania:

  • studia magisterskie lub podyplomowe w zakresie logopedii i neurologopedii,
  • obsługa programów z pakietu Microsoft Office,
  • łatwość współdziałania z pacjentem i jego rodziną,
  • dodatkowym atutem będzie umiejętność prowadzenia terapii emisyjnej, nauki mowy, przełykowej laryngektomowanych i zaburzeń połykania.

 

 

Zadania:

  • badanie pacjenta i ustalanie diagnozy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii logopedycznej,
  • dokładne badanie i ocena postępów działań logopedycznych,
  • prowadzenie indywidualnej dokumentacji pacjenta zgodnej z wymogami NFZ.

 

 

Oferujemy:

  • umowę o pracę lub kontrakt,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji.

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres:Pallmed Sp. z o.o.
ul. W. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz,
z dopiskiem rekrutacja – Logopeda.

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.).

« Powróć do listy ofert