Neurolog

Wymagania:

 • lekarz specjalista w dziedzinie neurologii lub lekarz w trakcie specjalizacji z minimum 2 – letnim szkoleniem specjalistycznym;
 • w przypadku lekarza specjalizującego się wymagana jest superwizja lekarza specjalisty neuroscience konsultującego w ramach ŚCOPO;
 • doświadczenie zawodowe (minimum roczne) w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym (przychodnie, oddziały szpitalne, inne jednostki medyczne);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;

Zakres obowiązków:

 • odbywanie wizyt w środowisku pacjenta, ocena stanu zdrowia przez badanie neurologiczne;
 • edukacja opiekunów chorego w zakresie wiedzy dotyczącej otępień w czasie wizyt środowiskowych;
 • wspomaganie opanowania sytuacji „zaostrzenia” w trakcie opieki ŚCOPO we współpracy z jednostką prowadząca opiekę medyczną nad pacjentem;
 • ocena potrzeb zdrowotnych opiekuna pacjenta w zakresie schorzeń psychoneurologicznych;
 • dokonywanie oceny adekwatności zgłoszenia do ŚCOPO, w razie wątpliwości;
 • weryfikacja postawionej diagnozy, prowadzonego leczenia pacjenta w sytuacji wątpliwej dla koordynatora ŚCOPO/ pielęgniarki;
 • kierowanie do ponownej weryfikacji rozpoznania i leczenia w ambulatoryjnej jednostce specjalistycznej;
 • współpraca zdalna z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;
 • zdalna edukacja, udzielanie porad i wsparcia rodzinie pacjenta;
 • uczestnictwo w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;
 • dbanie o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;
 • dbanie o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;

Oferujemy:

 • pracę na etat, część etatu;
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;
 • udział w nowatorskim projekcie;
 • pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;
 • elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafiku do potrzeb czasowych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.)

« Powróć do listy ofert

405 odwiedzin