Pielęgniarka

2,5 etatu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pielęgniarskie (licencjat, magisterium) lub średnie z doświadczeniem w pracy z osobami z otępieniem;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym (oddziały szpitalne, przychodnie, inne placówki medyczne);
 • znajomość wiedzy klinicznej z zakresu rozpoznawania, leczenia, profilaktyki, rehabilitacji oraz postępowania pielęgniarskiego z pacjentem, z otępieniem (udokumentowane kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, staże);
 • kwalifikacje z zakresu pielęgnowania pacjenta z otępieniem (udokumentowane odbyte kursy, staże praktyczne);
 • umiejętność nawiązania dialogu z pacjentem oraz opiekunami, komunikatywność;
 • znajomość i umiejętność prowadzenia oceny badania fizykalnego i obserwacji pacjenta, korzystanie z dostępnych narzędzi pomiaru i oceny m.in. skale: ADL, IADL, GDS, MMSE, Barthel, Norton ryzyka odleżyn, CDS i inne w zależności od potrzeb;
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, niejasnych, pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność dobrej organizacji pracy;
 • znajomość i wiedza z zakresu różnego rodzaju wsparcia dla pacjenta i rodziny (organizacje pozarządowe, pomoc społeczna, grupy samopomocy, ośrodki kultury, inne);

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie systematycznych wizyt w domu pacjenta, rozpoznawanie stanu psychofizycznego, aktualnych trudności, potrzeb, etc.;
 • w czasie wizyty środowiskowej wykonywanie zadań pielęgnacyjnych w oparciu o dokonaną ocenę stanu sprawności w zakresie samoobsługi;
 • w trakcie wizyt środowiskowych edukowanie opiekuna, rodziny chorego o właściwej opiece, pielęgnowaniu, zaspokajaniu codziennych potrzeb, prowadzenie poradnictwa i promocji zdrowia;
 • w trakcie wizyt środowiskowych prowadzenie obserwacji stanu zdrowia chorego, zapobieganie pogorszeniu, reagowanie na każde niekorzystne zmiany funkcjonowania Pacjenta;
 • współpraca zdalna z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;
 • zdalna edukacja, udzielanie porad i wsparcia opiekunom chorego;
 • uczestnictwo w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;
 • dbanie o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;
 • dbanie o rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;

Oferujemy:

 • pracę na etat, część etatu;
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;
 • udział w nowatorskim projekcie;
 • pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;
 • elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafiku do potrzeb czasowych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.)

« Powróć do listy ofert

447 odwiedzin