Psychiatra

Wymagania:

 • lekarz specjalista psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji w zakresie psychiatrii;
 • jeśli lekarz jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii, wymagane jest, żeby odbył staż fakultatywny w strukturze psychogeriatrycznej;
 • jeśli lekarz jest w trakcie specjalizacji z psychiatrii, wymagane jest aby miał swojego „opiekuna” – superwizora (lekarz specjalista psychiatra, który ma minimum 2 – letnie doświadczenie w diagnozowaniu i prowadzeniu pacjentów z otępieniem w ramach ośrodka specjalizującego się w leczeniu tej grupy pacjentów z dostępem do pełnej diagnostyki);
 • doświadczenie zawodowe (minimum roczne) w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym (przychodnie, oddziały szpitalne, inne jednostki medyczne);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie osobiście badania psychiatrycznego pacjenta w trakcie wizyty środowiskowej celem pełnej oceny stanu psychicznego włącznie z wykonaniem badania neurologicznego;
 • przeprowadzanie badania stanu psychicznego pacjenta zawężone do oceny zaburzeń zachowania, ich rodzaju i stopnia nasilenia – osobiście lub przez wideopołączenie;
 • edukacja opiekuna pacjenta w zakresie wiedzy dotyczącej otępień w czasie wizyt środowiskowych;
 • dokonywanie oceny adekwatności zgłoszenia do ŚCOPO w razie wątpliwości;
 • współpraca zdalna z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;
 • zdalna edukacja, udzielanie porad i wsparcia rodzinie pacjenta;
 • uczestnictwo w superwizji oraz grupie Balinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;
 • dbanie o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;
 • dbanie o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;

Oferujemy:

 • pracę na etat, część etatu;
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;
 • udział w nowatorskim projekcie;
 • pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;
 • elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafiku do potrzeb czasowych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm.)

« Powróć do listy ofert

463 odwiedzin