Psycholog

Wymagania:

 • wwykształcenie wyższe, na kierunku psychologia,
 • doświadczenie w pracy klinicznej, w tym staże i wolontariaty (najlepiej dotyczące osób starszych, chorych przewlekle)
 • prawo jazdy, kat. B,
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, wysoka komunikatywność i kultura osobista,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole

Zakres zadań:

 • udzielanie pomocy psychologicznej na oddziale dziennym psychogeriatrycznym oraz w domu pacjenta,
 • prowadzenie terapii psychologicznej indywidualnej,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej (w wersji elektronicznej) zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami NFZ

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia, możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • prywatną opiekę medyczną, bogaty pakiet socjalny i możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego dla pracownika oraz jego bliskich,
 • trakcyjne warunki wynagradzania m. in. dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl w tytule maila wpisując rekrutacja lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja

Dokumenty aplikacyjne proszę nazwać w formacie „imię nazwisko – CV/LM”.

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kontynuacji zatrudnienia, stosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest Pallmed sp. z o.o., pozostałe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności: http://domsueryder.org.pl/strona-glowna/polityka-prywatnosci/

« Powróć do listy ofert

715 odwiedzin