Terapeuta zajęciowy

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy, dyplom terapeuty zajęciowego;
 • minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe z pacjentem psychogeriatrycznym (placówki służby zdrowia, opieki społecznej, pozarządowe);
 • udział w szkoleniach/kursach z zakresu komunikacji z osobami zaburzonymi psychicznie – min. 2, i/lub uczestnictwo w grupach Ballinta (minimum rok);
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie wizyty w domu pacjenta;
 • kontaktowanie się – nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z chorym, jego rodziną, opiekunem, środowiskiem;
 • diagnozowanie i rozpoznawanie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta;
 • planowanie indywidualnego planu działań terapeutycznych biorąc pod uwagę umiejętności, zasoby, warunki bytowe, rozpoznanie i cechy osobowościowe pacjenta;
 • prowadzenie terapii zajęciowej mającej na celu aktywizację pacjenta uwzględniającą sferę psychiczną, fizyczną i społeczną;
 • przestrzeganie przepisów BHP, zapewnianie podopiecznemu bezpieczeństwa w trakcie realizacji wizyt w środowisku;
 • zachowywanie zasad kodeksu etycznego terapeuty zajęciowego w pracy, przestrzeganie praw pacjenta;
 • współpraca zdalna z innymi specjalistami ŚCOPO oraz partnerami projektu;
 • zdalna edukacja, udzielanie porad i wsparcia opiekunowi chorego;
 • uczestnictwo w superwizji oraz grupie Ballinta prowadzonych w ramach ŚCOPO;
 • dbanie o możliwie najwyższą jakość opieki nad pacjentem;
 • dbanie o dokumentację medyczną, regularne uzupełnianie danych w systemie teleopieki;

Oferujemy:

 • pracę na etat, część etatu;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie, o stabilnej pozycji na rynku;
 • udział w nowatorskim projekcie;
 • pracę w zespole specjalistów z sektora medycznego i społecznego;
 • elastyczność godzin pracy, możliwość dostosowania grafiku do potrzeb czasowych;
 • przyjazną atmosferę w pracy;

Cv wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres e-mail:
rekrutacja@domsueryder.org.pl lub pocztą na adres: Pallmed Sp. z o.o. ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko,z dopiskiem rekrutacja – Terapeuta zajęciowy

Do oferty prosimy załączyć poniższe oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kontynuacji zatrudnienia, stosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1 (zwanego: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz innych stosownych przepisów prawa.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Administratorem Pani/Pana danych jest Pallmed sp. z o.o., pozostałe informacje można znaleźć w Polityce Prywatności

« Powróć do listy ofert

220 odwiedzin