Dane kontaktowe

Kierownictwo

Foto niedostępne

Prezes Pallmed Sp. z o.o.
dr n. med. Andrzej Stachowiak
a.stachowiak@domsueryder.org.pl
sekretariat (52) 329 00 95 w. 150

Dyrektor ds. lecznictwa
mgr Aleksandra Burchacka
a.burchacka@domsueryder.org.pl
tel.(52) 329 00 95 w. 150

Dyrektor ds. terapii specjalistycznych
mgr Emilia Nikodem-Boczek
e.nikodem@domsueryder.org.pl
tel.(52) 329 00 95 w. 150

 

Oddział Opieki Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Oddział Opieki Paliatywnej

Kierownik Medyczny Oddziału Opieki Paliatywnej
lek. med. Bogna Mazurkiewicz
b.mazurkiewicz@domsueryder.org.pl
tel.(52) 329-00-95 w. 336

 
 

Zespół Opieki Domowej

Zespół Opieki Domowej

Kierownik Medyczny Zespołu Opieki Domowej
lek. med. Wojciech Jaroszewski
tel.(52) 329-00-95 w. 309

Kierownik ds. pielęgniarstwa Zespołu Opieki Domowej
mgr Anna Groń
tel.(52) 329-00-95 w. 170
Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Rejestracja i Sekretariat Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
tel.(52) 348-56-42 (w godz. 10.00 – 14.00)

Kierownik Medyczny Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
Dr Robert Kucharski
r.kucharski@domsueryder.org.pl

Kierownik Medyczny Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego
Dr Katarzyna Łachut
k.lachut@domsueryder.org.pl

Kierownik Medyczny Zespołu Leczenia Środowiskowego w Psychogeriatrii
Dr Aleksandra Seredyka
a.seredyka@domsueryder.org.pl

Koordynator Badań klinicznych
mgr Katarzyna Kolewczyńska
k.kolewczynska@domsueryder.org.pl
Zespół Domowego Leczenia Respiratorem

Foto niedostępne

Kierownik Medyczny Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem
lek. med. Marcin Porzych
m.porzych@domsueryder.org.pl
tel. (52) 329-00-95 wew. 196

 

 

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci

 

Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego dla Dzieci lek. med. Małgorzata Czapczyktel. +48 609-827-386

Kierownik ds. pielęgniarstwa Hospicjum Domowego dla Dzieci
mgr Aleksandra Nieruszewicz
tel. (52) 329-00-95 w. 169

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Marzęta-Brzyska
tel. +48 667-525-013

 

Dział Badań Naukowych

Kierownik ds. Edukacji i Nauki

Kierownik ds. Edukacji i Nauki
prof. dr hab. Edward Gorzelańczyk
medsystem@medsystem.eu
tel./fax (52) 329-00-95 w. 320

Poradnia Osób Osieroconych

ks. Wojciech Retman - Koordynator POO

Koordynator POO
ks Wojciech Retman
tel.(52) 329-00-95 w. 301

Psycholog
mgr Karolina Kozber
tel.(52) 329-00-95 w. 301

 Poradnia Leczenia Bólu

Foto niedostępne

Lekarz dr n. med.
Andrzej Stachowiak
e-mail:a.stachowiak@domsueryder.org.pl

Psycholog
mgr Martyna Janicka
e-mail:m.janicka@domsueryder.org.pl
tel. (52) 329 00 95 w. 301

 

Poradnia Logopedyczna

Foto niedostępne

tel.(52) 329-00-95 w.301

Neurologopeda
Natalia Górka – Pik
e-mail:n.gorka@domsueryder.org.pl
tel. (52) 329-00-95 w. 330

Logopeda (w trakcie specjalizacji z neurologopedii)
Oliwia Porożyńska
e-mail:o.porozynska@domsueryder.org.pl
tel. (52) 329-00-95 w. 331

Pracownia Fizjoterapii

tel. (52) 329 00 95 w. 310

 

Dział socjalny

Foto niedostępne

Pracownik socjalny
Hanna Siudut
h.siudut@domsueryder.org.pl
tel. (52) 329 00 95 w. 167

 

Dział HR

Foto niedostępne

Kierownik ds. Personalnych i Płac
mgr Lidia Rogala
kadry@domsueryder.org.pl
tel. (52) 329-00-95 w. 160

 

Dział Księgowości

Foto niedostępne

Główna Księgowa
mgr Anna Osińska
ksiegowosc@domsueryder.org.pl
tel.(52) 329-00-95 w. 165

 

Sekretariat

Foto niedostępne

 

Sekretariat Administracji

e-mail: sekretariat.administracja@domsueryder.org.pl
tel.(52) 329 00 95 w. 150

28 094 odwiedzin