O nas

NZOZ Dom Sue Ryder średnio rocznie obejmuje opieką ponad 5000 osób z Bydgoszczy i regionu. Łącznie w 2012 roku objętych opieką zostało 5636 pacjentów, czyli o 160 pacjentów więcej niż w 2011 roku.
Codziennie, przez 24h na dobę, udzielamy świadczeń medycznych zarówno dorosłym jak i dzieciom, które wymagają specjalistycznej opieki paliatywnej, psychogeriatrycznej, długoterminowej, rehabilitacyjnej, ambulatoryjnej, logopedycznej, p/bólowej oraz leczenia żywieniowego, a także pomocy z powodu osierocenia lub trudnej sytuacji socjalnej i ekonomicznej.
W 2012 roku Zespół Opieki Domowej objął opieką 1319 pacjentów, Zespół Domowego Leczenia Respiratorem – 571 pacjentów z 13 województw. Na Oddziale Opieki Paliatywnej hospitalizowano 291 pacjentów, Poradnia Medycyny Paliatywnej udzieliła świadczeń dla 420 pacjentów, Poradnia Logopedyczna dla 216 pacjentów.

Dom Sue Ryder

fot. Tadeusz Nowak
Rozwój

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby świadczonych usług. Dane z roku 2012 wskazują na wzrost liczby i wartości świadczeń w Zespole Domowego Leczenia Respiratorem w porównaniu z rokiem poprzednim podobnie w pozostałych komórkach. W związku z ograniczeniami wynikającymi z charakteru kontraktu z płatnikiem wyszliśmy naprzeciw potrzebom pacjentów i umożliwiamy także korzystanie z odpłatnych usług oferowanych przez Opiekunki Sue Ryder i Specjalistyczne Centrum Terapii Manualnej. Podobnie jak w 2011 roku udzielaliśmy komercyjnych porad w Ośrodku Alzheimerowskim znajdującym się w strukturze Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego. W 2012 r. pracownicy NZOZ brali udział w szkoleniu pn. “Szkolenia podstawa poprawy jakości opieki medycznej w Pallmed sp. z o.o.” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Profesjonalizm

W ramach Szkoły Medycyny Paliatywnej rozwijany jest ambitny program edukacyjny. Wyrazem tego są liczne szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i kadry zarządzającej oraz prowadzone praktyki dla stażystów. Dom Sue Ryder posiada akredytację Ministra Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z medycyny paliatywnej.

Jakość

W styczniu 2005 zdobyliśmy po raz pierwszy certyfikat jakości ISO 9001:2000. Po 10 latach prowadzenia Systemu Zarządzania Jakością, aktualną wersją jest PN ISO 9001:2009, uzyskane dzięki audytowi certyfikującemu wykonanym przez Jednostkę Certyfikującą Global Quality. Zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wszystkich pozostałych 14 województwach na terenie których prowadzimy działalność, w cyklu trzyletnim przeprowadzane są audity recertyfikujące, wraz z corocznymi auditami nadzoru. Możemy poszczycić się wysoką jakością, nie tylko świadczonych usług medycznych, ale też warunków pracy, jakie są zapewniane pracownikom Domu Sue Ryder, bazując na corocznym wewnętrznym i zewnętrznym badaniu poziomu satysfakcji.

Bezpieczeństwo danych

Pallmed sp. z o. o. posiada dedykowane, klimatyzowane pomieszczenie serwerowni zabezpieczone standardami na każdym poziomie m.in.: monitoring wideo, czujniki otwarcia drzwi, zalania, dymu i temperatury. Łącze doprowadzone do obiektu stanowi światłowód o bardzo dobrych parametrach up i down.

Serwerownia Pallmed, posiada dwa niezależne obwody zasilania z wysokiej klasy zabezpieczeniami przeciwzwarciowym i różnicowo-prądowymi przechodzącymi przez Centrum Onkologii – ryzyko wystąpienia przerw w dopływie energii elektrycznej jest więc marginalne.

Gromadzone zasoby w postaci dokumentacji medycznej przetwarzane są przez system medyczny E-opieka.

Łączenie zdefiniowanego w systemie interesariusza w celu dostępu i/lub aktualizacji dokumentacji medycznej odbywa się za pośrednictwem kanału szyfrowania SSL z certyfikatem Trusted SSL z CERTUM, z kluczem 4096 bit i algorytmem kryptograficznym certyfikatu SHA-2 przez co transmitowane i przechowywane w systemie dane są w pełni zabezpieczone.

Serwer z systemem medycznym pracuje w odizolowanej od reszty infrastruktury sieci firmy Pallmed. Dostęp do serwera możliwy wyłącznie za pomocą szyfrowanego kanału SSH z adresów IP zdefiniowanych w konfiguracji serwera indywidualnie dla każdego pacjenta.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących bezpieczeństwa transmisji i przechowywania danych medycznych w firmie Pallmed prosimy o kontakt z Działem IT.

Pomoc i wsparcie

Aby pomóc naszym pacjentom i ich rodzinom staramy się angażować w nasze działania jak najwięcej osób dobrego serca. Obecnie pacjentów Domu Sue Ryder wspiera około 70 wolontariuszy. Część z nich pomaga opiekować się pacjentami na Oddziale Opieki Paliatywnej, Oddziale Dziennym Paliatywnym oraz Oddziale Psychiatrycznym Geriatrycznym. Biorą oni udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i promocyjnych.
Ośrodek jest również inicjatorem i organizatorem comiesięcznych spotkań grupy wsparcia dla rodzin i osób bliskich będących w żałobie po swych bliskich, którzy byli objęci opieką Domu Sue Ryder.
Prowadzimy także sklep charytatywny, w którym sprzedajemy różnego rodzaju asortyment, który został nam do tego celu przekazany przez darczyńców. Zebrane tam pieniądze są dodatkowym źródłem finansowym wspomagającym działania zmierzające ku zapewnieniu opieki wysokiej jakości naszym pacjentom.

Promocja

Placówka prowadzi również działalność w zakresie popularyzowania idei opieki paliatywnej, a także informowania lokalnej społeczności o jej dostępności w regionie. Prowadzone są liczne akcje informacyjne i promocyjne. Jednym z tego przykładów jest koncert charytatywny „Głosy dla Hospicjum”, którego współorganizatorem jest właśnie DSR. Odbywa się on w Filharmonii Pomorskiej co roku, począwszy od 1999r.
Mając na uwadze dobro pacjentów, a także ich oczekiwania i wymagania, Dom Sue Ryder zapewnia pacjentom świadczenia o wysokiej jakości. Celem ośrodka jest więc zapewnienie standardów jakościowych w zakresie opieki nad pacjentem. To właśnie one pomagają w tworzeniu optymalnych warunków życia pacjentów i ich opiekunów oraz warunków pracy personelu.

Zobacz również
22 098 odwiedzin