Historia

Historia Domu Sue Ryder

W 1994r. rozpoczęła się budowa Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, który jest darem angielskiej Fundacji Sue Ryder. Inicjatorką powstania miejsc, których misją jest niesienie pomocy potrzebującym i schorowanym ludziom była Margaret Susan Cheshire, Barones Ryder of Warsaw – znana na całym świecie jako Sue Ryder. Każdy ośrodek, który powstał dzięki szlachetnej wizji tej niesamowitej kobiety, miał stanowić „żywy pomnik dla tych wszystkich milionów ludzi, którzy oddali swoje życie podczas dwóch wojen światowych w obronie ludzkich wartości oraz dla tych, którzy cierpią i umierają dzisiaj w wyniku prześladowań”.

Dom Sue Ryder - Archiwum

fot. Archiwum

Fundacja Sue Ryder utworzyła 9 ośrodków w Anglii i ponad 80 na całym świecie, w tym blisko 30 w Polsce. W domach tych znajdują wsparcie i opiekę chorzy oraz niepełnosprawni. W przeważającej większości domy te mają swoją specjalizację, tzn. są to hospicja dla chorych na nowotwory, AIDS, domy pomocy społecznej, itd. Aktualnie w Polsce działa 14 Domów Sue Ryder, reszta uległa likwidacji.

Początkowo, Dom Sue Ryder działał przy Szpitalu Onkologicznym w Bydgoszczy. W kolejnych latach nastąpił jego intensywny rozwój. Z czasem Dom Sue Ryder stał się bardzo dobrze funkcjonującą, niezależną jednostką opieki nad pacjentem chorym i umierającym.

Działalność Domu Sue Ryder w ramach Centrum Onkologii w Bydgoszczy – lata 1994 – 2000

 • 1994 – 1995 – budowa DSR przy Szpitalu Onkologicznym na podstawie umowy między Fundacją Sue Ryder a Wojewodą Bydgoskim
 • 1995 – uruchomienie części hotelowej Domu dla pacjentów
 • 1996 – otwarcie 24 łóżkowego Oddziału Opieki Paliatywnej

Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy – lata 2000 r. – 1 lipca 2010 r.

2000

 • Dom Sue Ryder w Bydgoszczy staje się SPOZOZ pod nazwą Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
 • Otwarcie hospicjum domowego – Zespół Opieki Domowej

2001

 • Powstaje Poradnia Psychogeriatryczna

2003

 • uruchomienie Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem

2004

 • otwarcie Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

2005

 • zdobycie certyfikatu jakości ISO 9001-2000
 • otwarcie Oddziału Dziennego Paliatywnego
 • otwarcie Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego
 • otwarcie Publicznej Poradni Logopedycznej przy Domu Sue Ryder
 • otwarcie Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego

2006

 • Otwarcie Hospicjum Domowego dla Dzieci
 • Z okazji 10–lecia powstania Domu Sue Ryder zorganizowano międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania dla opieki paliatywnej w XXI w.”

2007

 • Uroczyste otwarcie Hospicjum Domowego w Żninie
 • Podpisano umowę partnerską pomiędzy DRS a hospicjum St John’s Hospice w Bedford (UK) dotyczącą wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz prowadzenia badań naukowych
 • Otwarcie nowych pomieszczeń Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego
 • Oddano nowe pomieszczenia dla Pracowni Fizjoterapii
 • Zakończono przebudowę wejścia głównego do Domu Sue Ryder
 • Utworzono nowe jednostki medyczne DSR – Poradnię Leczenia Bólu oraz Zespół Leczenia Środowiskowego

2008

 • Audit recertyfikujący na zgodność z normą ISO 9001-2000
 • Utworzono Zespół ds. żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
 • Otwarto Centrum Naukowo – Edukacyjne im. Sue Ryder w Solcu Kujawskim
 • Uzyskano Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Zdobyto nominację w konkursie „Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier” – obiekt bez barier
 • utworzenie Zespołu ds. Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
 • Powstanie Centrum Naukowo-Edukacyjnego w Solcu Kujawskim

2009

 • Zespół Opieki Domowej rozpoczyna działalność hospicyjną na terenie gmin Mogilno i Dąbrowa.
 • Program Ograniczania Skutków Niepełnosprawności, pt. „Działalność rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w RZOP Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.”
 • Ruszyła nowa strona internetowa

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dom Sue Ryder
– od 1 lipca 2010 r.

1 lipca 2010

 • zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2009 r. następcą prawnym Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder jest od 1 lipca br. jest Spółka pracownicza „Pallmed” i utworzony przez nią NZOZ „Dom Sue Ryder”, który wykonuje wszystkie dotychczasowe świadczenia.
  Świadczenia medyczne dla pacjentów są nadał udzielane bezpłatnie, z zachowaniem najwyższej jakości i standardów, na postawie kontraktów z NFZ.
  Celem przekształcenia jest poszerzenie zakresu świadczeń medycznych, udzielanych przez nowy podmiot, oraz zwiększenie ich dostępności dla naszych pacjentów. Chcemy to osiągnąć poprzez jeszcze większe zaangażowanie pracowników i dodatkowe źródła finansowania działalności, poza kontraktami z NFZ – np. poprzez pozyskiwanie funduszy unijnych.

Z roku na rok liczba pacjentów Domu Sue Ryder systematycznie wzrasta.

Lady Ryder of Warsaw

Margaret Susan Cheshire, Barones Ryder of Warsaw – znana na całym świecie jako Sue Ryder powołała do życia charytatywną Fundację Sue Ryder – „żywy pomnik dla tych wszystkich milionów ludzi, którzy oddali swoje życie podczas dwóch wojen światowych w obronie ludzkich wartości oraz dla tych, którzy cierpią i umierają dzisiaj w wyniku prześladowań”.

Dom Sue Ryder - Archiwum

fot. Archiwum

Fundacja Sue Ryder wybudowała i prowadzi w ponad 15 krajach świata swoje Domy, które służą bezbronnym i cierpiącym. Do 1978 roku organizowała wyjazdy rekreacyjne do Wielkiej Brytanii dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Wraz ze swoim mężem, bohaterem II Wojny Światowej i zasłużonym działaczem charytatywnym, inicjowała akcje humanitarne w różnych krajach dotkniętych ludzką tragedią.

Polska zawsze była dla Sue Ryder miejscem szczególnym. W sierpniu 1944 roku ekspediowała zrzuty broni dla walczącej Warszawy. Bezpośrednio po wojnie, wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy, pośpieszyła z pomocą stolicy, później stale pomagała Polsce i Polakom. Tutaj wybudowała blisko 30 Domów Sue Ryder, które przyjmują pod swój dach osoby potrzebujące pomocy: chore, kalekie, upośledzone psychicznie. Dla kontynuowania swego dzieła w Polsce, w 1992 roku powołała do życia całkowicie niezależną Fundację Sue Ryder w Polsce.

Fundatorka, Sue Ryder, doktor honoris causa Uniwersytetów w Liverpool, Exter, Essex, Reading, Leeds, Kent, Londynie i Cambridge, odznaczona Orderem Św.Michała i Św. Jerzego, Orderem Imperium Brytyjskiego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Pro Eccelesia et Pontifice, odznaczeniem Eccelesia Populoque Sevitium Praestanti, w 1978 roku otrzymała z nadania JKM Królowej Elżbiety II tytuł Para Anglii. Przyjąwszy za swoją siedzibę szlachecką Warszawę, jako Baroness Ryder of Warsaw zasiadła w brytyjskiej Izbie Lordów, gdzie przez wiele lat występowała jako gorąca orędowniczka polskich spraw. Była Honorowym Obywatelem m. st. Warszawy i Honorowym Obywatelem miasta Gdyni.

3 134 odwiedzin