Kadra

Kierownictwo

Prezes Pallmed Sp. z o.o.
dr n. med. Andrzej Stachowiak

Dyrektor ds. lecznictwa
mgr Aleksandra Burchacka

Dyrektor ds. Terapii Specjalistycznych
mgr Emilia Nikodem-Boczek

Oddział Opieki Paliatywnej, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik Medyczny Oddziału Opieki Paliatywnej
lek. med. Bogna Mazurkiewicz

Zespół Opieki Domowej

Kierownik Medyczny Zespołu Opieki Domowej
lek. med. Wojciech Jaroszewski

Kierownik ds. pielęgniarstwa Zespołu Opieki Domowej
mgr Anna Groń

Zespół Domowego Leczenia Respiratorem

Kierownik Medyczny Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem
lek. med. Marcin Porzych

Zespół, złożony z lekarzy anestezjologów, pulmonologa, pielęgniarek, technika i sekretarki medycznej, odpowiada za kwalifikację pacjenta do leczenia i dostarczanie całej koniecznej aparatury (respirator, ssak, inny sprzęt) oraz nadzoruje proces leczenia chorego.

Poradnia Logopedyczna

mgr Estera Brodowska

mgr Patrycja Sadłowska

Dział Badań Naukowych

Kierownik ds. Edukacji i Nauki
prof. dr hab. Edward Gorzelańczyk

Koordynator ds. badań naukowych
mgr Monika Koszela

Dział Kadry i Płace

Kierownik ds. Personalnych i Płac
mgr Lidia Rogala

Dział Księgowości

Główna Księgowa
mgr Anna Osińska
ksiegowosc@domsueryder.org.pl

Dział Informatyki

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Kierownik Medyczny Hospicjum Domowego dla Dzieci
lek. med. Małgorzata Czapczyk

Kierownik ds. pielęgniarstwa Hospicjum Domowego dla Dzieci
mgr Aleksandra Nieruszewicz

Pielęgniarka Koordynująca
mgr Elżbieta Marzęta-Brzyska

W chwili obecnej Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę lekarsko-pielęgniarską nad ok.30 pacjentami do 18 roku życia oraz młodymi dorosłymi, którzy ukończyli 18 rok życia, lecz ich schorzenie znajduje się w obszarze zainteresowań pediatrów. W skład zespołu HDD wchodzi również kapelan, psycholog, pracownik socjalny i rehabilitanci.

Sekretariat

Sekretarka
mgr Marcjanna Łukaszewska

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

W skład zespołu Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego wchodzą:

 • lek. med. Robert Kucharski- specjalista neurolog, Główny Badacz i Koordynator Krajowy w badaniach klinicznych
 • lek. med. Katarzyna Łachut – specjalista psychiatra
 • lek. med. Aleksandra Seredyka – specjalista psychiatra, Kierownik Zespołu Leczenia Środowiskowego
 • lek. med. Beata Przybysławska – specjalista psychiatra
 • lek. med. Małgorzata Bronisławska Frasz – specjalista psychiatra
 • lek. med. Paweł Lisewski – specjalista neurolog
 • lek. med. Józef Kościelniak – specjalista neurolog
 • dr Aleksandra Pauszek – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany terapeuta środowiskowy, certyfikowany specjalista terapii środowiskowej, Koordynator Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
 • mgr Kinga Jochim – specjalista psycholog kliniczny, neuropsycholog, Koordynator Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci
 • mgr Maria Nowak – psycholog
 • mgr Dorota Skierkowska – psycholog
 • mgr Marcin Woźniak – psycholog
 • mgr Leszek Sławiński – psycholog, psychoterapeuta
 • Barbara Pasternacka – pielęgniarka, Koordynator Pielęgniarstwa Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego
 • Jolanta Siwiec – pielęgniarka
 • mgr Kinga Wojciechowska – pielęgniarka
 • mgr Ewelina Petrykowska – pielęgniarka
 • mgr inż. Małgorzata Megger – koordynator ds. administracji świadczeń medycznych i badań klinicznych
 • mgr Anita Kątna Grzesiak – pielęgniarka do spraw badań klinicznych
 • mgr Katarzyna Kolewczyńska – koordynator badań klinicznych
 • mgr Magdalena Wensierska – psycholog, Koordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Geriatrycznego
 • Magdalena Golec – terapeuta zajęciowy
 • mgr Hanna Rutkowska – terapeuta zajęciowy
 • Hanna Siudut – pracownik socjalny
 • mgr Izabela Figielska – sekretarka medyczna
 • mgr Agata Zawadzka – sekretarka medyczna
 • Poradnia dla Osób Osieroconych
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Logopedyczna
 • Dział Socjalny

Dyrektor ds. Terapii Specjalistycznych
mgr Emilia Nikodem-Boczek

Poradnia Osób Osieroconych

Koordynator POO
ks Wojciech Retman

Psycholog
mgr Katarzyna Wolszczak

Dział socjalny

Pracownik socjalny
mgr Hanna Siudut

Poradnia Leczenia Bólu

Lekarz
dr n. med.Andrzej Stachowiak

Psycholog
mgr Katarzyna Wolszczak

Zobacz również
12 948 odwiedzin