Opieka medyczna

Głównym celem działalności Pallmed Sp. z o.o. jest zapewnianie pacjentom dorosłym, dzieciom i ich rodzicom kompleksowej i specjalistycznej opieki o możliwie najwyższej jakości. Pragniemy zapewnić pacjentom najwyższe standardy opieki, których podstawą jest rzetelna wiedza i umiejętności kliniczne. Gwarantujemy poszanowanie godności i autonomii pacjenta oraz sprawiedliwy dostęp do świadczeń medycznych z podtrzymaniem nadziei na złagodzenie cierpienia…”

- cyt. z Polityki Jakości Domu Ryder w Bydgoszczy, 01.02.2012

Pragniemy, aby Dom Sue Ryder w Bydgoszczy był otwarty dla wszystkich, którzy potrzebują specjalistycznej opieki paliatywnej i długoterminowej, i aby zapewniał najwyższe standardy opieki z poszanowaniem godności i podtrzymaniem nadziei na złagodzenie cierpienia.

Kompleksową i specjalistyczną opiekę paliatywną i długoterminową oferujemy głównie dla pacjentów z chorobami:

  • nowotworowymi
  • neurodegeneracyjnymi
  • nerwowo-mięśniowymi
  • przewlekłym bólem
  • zaburzeniami mowy i połykania

Oferujemy specjalistyczne świadczenia zdrowotne zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Opiekę prowadzimy w różnych formach w zależności od potrzeb pacjentów i ich opiekunów.

Opieka obejmuje:

  • opiekę domową – wizyty w domu pacjenta
  • opiekę stacjonarną na Oddziale Opieki Paliatywnej
  • dzienną
  • poradnię specjalistyczną

I. Opieka paliatywna

Oddział Opieki Paliatywnej świadczy całodobową opiekę stacjonarną przez cały rok. Wyspecjalizowany zespół lekarski, pielęgniarski i rehabilitacyjny, opiekuje się pacjentami z różnego rodzaju objawami towarzyszącymi nieuleczalnej chorobie. Kadrze medycznej pomocą służą wolontariusze i rodziny pacjentów. Na oddziale znajduje się 20 łóżek.

Gdy objawy ustępują, pacjent ma możliwość powrotu do domu. Na życzenie pacjenta zapewnia się mu wtedy opiekę hospicjum domowego.

Poradnia Medycyny Paliatywnej działa poprzez leczenie: objawów towarzyszących chorobie nowotworowej, obrzęków limfatycznych.
W ramach świadczonych usług udziela się także porad psychologicznych i zabiegów pielęgnacyjnych.

Zespół Opieki Domowej dostępny jest dla pacjentów przez cały rok. Pracownicy medyczni odwiedzają średnio miesięcznie ponad 280 pacjentów w ich domach na terenie Bydgoszczy i w jej okolicach (w promieniu 70 km). W 2008 roku w samym Zespole Opieki Domowej w Bydgoszczy pod opieką było 938 pacjentów. Celem działań specjalistów Zespołu Opieki Domowej jest nie tylko pomoc medyczna taka jak leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnym chorobom, ale także wparcie psychosocjalne pacjentów i ich rodzin.

Hospicjum domowe w Żninie, które obejmuje swoim zasięgiem pacjentów ze Żnina i okolic. Zespół hospicjum domowego zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

Hospicjum Domowe dla Dzieci, które opiekuje się dziećmi z chorobami nowotworowymi, z zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, a także z postępującymi chorobami metabolicznymi i neurologicznymi. W 2008 roku Hospicjum Domowe dla Dzieci miało pod opieką 22 małych pacjentów.

Oddział Dzienny Paliatywny został utworzony z myślą o pacjentach, którzy pomimo ciężkiej choroby nadal chcą aktywnie spędzać czas. Terapia zajęciowa obejmuje zajęcia kulturalno-świetlicowe, manualne, a także wyjazdy do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, koncerty, pokazy tańca, itp.
Poradnia dla Osób Osieroconych powstała po wnikliwej obserwacji potrzeb opiekunów osób, które zmarły z powodu nieuleczalnej choroby.

Do oferowanych form pomocy należą: comiesięczne spotkania połączone z Mszą Świętą, spotkania z członkami grupy wsparcia oraz w gronie osób objętych terapią zajęciową. Dużą popularnością cieszą się także indywidualne rozmowy z kapelanem lub psychologiem.

II. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy opiekuje się pacjentami w stanie wegetatywnym, którzy doznali ciężkiego uszkodzenia mózgu m.in. na skutek urazów, czy zatrzymania krążenia. Na oddziale tym znajdują się 4 łóżka.

III. Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego

Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego jest pierwszym ośrodkiem w regionie zajmującym się problemami neurologicznymi i psychiatrycznymi osób w podeszłym wieku w sposób całościowy. W miejscu tym przeprowadza się badania diagnostyczne i zaraz po nich rozpoczyna się leczenie zdiagnozowanych schorzeń i zaburzeń. Pacjent może skorzystać z leczenia ambulatoryjnego, porad specjalistów, z opieki dziennej i środowiskowej.

W skład Centrum wchodzą komórki:

W całym centrum pracują: neurolodzy, psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, rehabilitanci, pracownik socjalny, dietetyk.

W Poradni Choroby Parkinsona i Schorzeń Układu Pozapiramidowego oprócz porad praktykuje się także zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do schorzeń pozapiramidowych.

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci przyjmuje pacjentów z otępieniem, w tym najczęściej z chorobą Alzheimera. Po poradę przychodzą także ludzie starsi, po 60 roku życia, cierpiący z powodu zaburzeń o podłożu psychicznym, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, łagodne zaburzenia poznawcze.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny zajmuje się głównie treningiem funkcji poznawczych u osób z otępieniem oraz rehabilitacją psychiatryczną. Cel ten osiąga się poprzez terapie zajęciowe zarówno indywidualne, jak i grupowe. Oddział działa w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń na kilkutygodniowe turnusy.

Zespół Leczenia Środowiskowego zapewnia opiekę medyczną w miejscu zamieszkania pacjentów z zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego. Taką formę opieki praktykuje się w przypadku, gdy wizyta w ambulatorium nie jest możliwa z przyczyn psychiatrycznych. Objęcie leczeniem następuje po rozmowie zespołu środowiskowego z pacjentem na wizycie kwalifikacyjnej.

Ośrodek Alzheimerowski nasze usługi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety jesteśmy bardzo ograniczeni przez kontrakt z płatnikiem. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i rozumiejąc utrudnienia w dostępie umożliwiamy także odpłatne korzystanie z tych usług. Porady udzielane są w Ośrodku Alzheimerowskim znajdującym się w strukturze Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego.

IV. Zespół Domowego Leczenia Respiratorem

Zespół Domowego Leczenia Respiratorem opiekuje się pacjentami, którzy wymagają oddychania przy pomocy respiratora. Są to często osoby (zarówno dzieci, jak i dorośli) z uszkodzeniem neuronu ruchowego, z chorobami nerwowo-mięśniowymi i zniekształceniami klatki piersiowej. Dzięki temu, że proces oddychania przebiega sprawniej, pacjenci mogą zwiększyć swoją aktywność życiową. Obecnie opieką Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem objętych jest 200 pacjentów na terenie prawie całej Polski (13 województw).

V. Działania specjalistyczne

Poradnia Logopedyczna świadczy usługi pacjentom (zarówno dorosłym, jak i dzieciom) z problemami prawidłowej mowy. Logopedzi zajmują się rozpoznaniem, zapobieganiem, a także korektą wymowy i reedukacją w zakresie posługiwania się narządami mowy. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątki w godzinach popołudniowych.

Poradnia Leczenia Bólu zapewnia leczenie bólu różnego pochodzenia. Leczone są: pourazowe bóle układu ruchu, ostre bóle kręgosłupa, choroby zwyrodnienia stawów, neuralgie nerwu trójdzielnego, bóle mięśni, bóle pochodzenia naczyniowego kończyn dolnych i górnych, neuralgie i neuropatie polekowe oraz inne bóle.

Leczenie Żywieniowe obejmuje żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych. Świadczeniami tymi objęci są w głównej mierze pacjenci z Hospicjum Domowego i z Zespołu Domowego Leczenia Respiratorem. Zespoły lekarsko-pielęgniarskie odżywiają pacjentów mieszankami odżywczymi, dostarczają sprzęt i środki opatrunkowe, a także szkolą opiekunów w zakresie zasad i metod takiego sposobu żywienia.

NZOZ Dom Sue Ryder działa w oparciu o wiedzę i umiejętności wielu specjalistów. Opieka nad pacjentem i pomoc niesiona opiekunom jest możliwa dzięki szerokiemu wachlarzowi świadczonych usług. Wychodzimy z założenia, że udzielając pomocy, trzeba wyjść potrzebującemu naprzeciw, dostosowując się do jego potrzeb i ograniczeń. Ból i różnego rodzaju objawy towarzyszące chorobom nieuleczalnym obniżają komfort życia w bardzo dużym stopniu. Naszym celem jest ten komfort zwiększyć, poprawiając tym samym jakość życia pacjentów i ich opiekunów.

Zobacz również
34 223 odwiedzin