Dla Dorosłych

Zespół Opieki Domowej

Zespól Opieki Domowej to jednostka medyczna dostępna dla pacjentów przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zespoły pielęgniarsko-lekarskie zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego chorym i ich rodzinom.

Zespół Opieki Domowej

Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa odbywa się w dniu zgłoszenia, podczas której ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne).

Zespół Opieki Domowej składa się z 44 pielęgniarek, 24 lekarzy, 1 psychologa, 4 fizjoterapeutów. Lekarze i pielęgniarki tworzą dwuosobowe zespoły działające na określonym terenie miasta i jego okolic.

Pacjentem opiekuje się jeden stały zespół, lekarsko – pielęgniarski.
Do opieki chorzy najczęściej są zgłaszani telefonicznie przez rodziny lub lekarzy. W sytuacjach pilnych, wynikających z nasilenia dolegliwości lub pogorszenie się stanu ogólnego chorego, udzielamy pilnych wizyt – wizyty interwencyjne. Od 2007 roku zatrudniliśmy pracownika socjalnego. Do jego zadań należy pomoc naszym pacjentom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów socjalno-bytowych.

W przypadku pacjentów zamieszkałych poza regionem działalności Domu Sue Ryder, Zespół współpracuje z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (rola konsultacyjna). W Zespole odbywają praktyki stażyści z Polski i innych krajów europejskich.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zespół Opieki Domowej bezpłatnie wypożycza pacjentom przebywającym w opiece domowej (za zwrotną kaucją) sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny

  • łóżka rehabilitacyjne
  • materace przeciwodleżynowe
  • wózki inwalidzkie
  • kule
  • wysięgniki i inne

Zespół Opieki Domowej (w tym także Hospicjum w Żninie i Hospicjum dla Dzieci) obecnie obejmuje opieką 380 chorych.

Średnie miesięczne liczby wizyt w 2009 roku (w ramach działalności: ZOD Bydgoszcz, Hospicjum w Żninie, Hospicjum dla Dzieci):

  • lekarskie: 823
  • pielęgniarskie: 2879
  • psychologiczne: 10
  • rehabilitacyjne: 706

Wróć do góry icon-up

Hospicjum Domowe w Żninie

Hospicjum Domowe w Żninie świadczy specjalistyczną pomoc lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta. Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów z terenu Żnina i najbliższych okolic.

Zespół medyczny zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

Obecnie Zespół Medyczny Hospicjum Domowego w Żninie składa się z 4 pielęgniarek i 2 lekarzy, 1 rehabilitanta oraz psychologa.

Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa odbywa się w dniu zgłoszenia, w trakcie wizyty ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne). Obecnie Hospicjum Domowe w Żninie opiekuje się łącznie 44 pacjentami.

Dodatkowo przy współudziale parafii Św. Floriana w Żninie organizowane są wyjazdowe spotkania Poradni dla Osób Osieroconych. W wyznaczone dni po Mszy Świętej w salce katechetycznej odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób będących w żałobie.

Wróć do góry icon-up

6 503 odwiedzin