Dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę domową nad dziećmi z ciężkimi zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, postępującymi chorobami metabolicznymi i neurologicznymi oraz nowotworowymi.

Hospicjum Domowe Dla Dzieci

Kierownik Medyczny: lek.med. Małgorzata Czapczyk tel. +48609827386

Kierownik ds. Pielęgniarstwa HDD mgr Aleksandra Nieruszewicz tel. +48607718020

Pielęgniarka Koordynująca mgr Elżbieta Marzęta-Brzyska tel. +48667525013.

W chwili obecnej Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę lekarsko-pielęgniarską nad ok.30 pacjentami do 18 roku życia oraz młodymi dorosłymi, którzy ukończyli 18 rok życia, lecz ich schorzenie znajduje się w obszarze zainteresowań pediatrów. W skład zespołu HDD wchodzi również kapelan, psycholog, pracownik socjalny i rehabilitanci.

4 216 odwiedzin