Opieka Paliatywna

Oddział Opieki Paliatywnej

Oddział Opieki Paliatywnej to zespół świadczący całodobową opiekę stacjonarną przez 365 dni w roku. Wyspecjalizowana kadra medyczna oddziału zajmuje się leczeniem bólu i innych objawów występujących u pacjentów z chorobą.

Oddział Opieki Paliatywnej

Zespół Oddziału składa się z: 3 lekarzy, 20 pielęgniarek, 2 rehabilitantów, psychologa, kapelana, dietetyka, 2 sanitariuszy, pracowników pomocniczych. W opiece aktywnie pomagaja wolontariusze.

Przyjęcia pacjentów na oddział mają charakter planowy lub pilny w zależności od stanu ogólnego chorego, natężenia dolegliwości oraz potrzeb pacjenta i rodziny. Najczęstszymi powodami, dla których przyjmowani są pacjenci to:

 • trudne do leczenia dolegliwości (ból, duszność, wymioty i inne objawy),
 • odpoczynek rodziny i opiekunów,
 • brak właściwej opieki w domu,
 • leczenie odleżyn,
 • opieka nad pacjentami umierającymi.

Warunkiem przyjęcia na Oddział Opieki Paliatywnej jest skierowanie z oddziału szpitalnego lub od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Wróć do góry icon-up

Zespół Opieki Domowej

Zespól Opieki Domowej to jednostka medyczna dostępna dla pacjentów przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Zespoły pielęgniarsko-lekarskie zapewniają profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także udzielają wsparcia psychosocjalnego chorym i ich rodzinom.

Zespół Opieki Domowej

Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa odbywa się w dniu zgłoszenia, podczas której ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne).

Zespół Opieki Domowej składa się z 44 pielęgniarek, 24 lekarzy, 1 psychologa, 4 fizjoterapeutów. Lakarze i pielęgniarki tworządwuosobowe zespoły działające na określonym terenie miasta i jego okolic.

Pacjentem opiekuje się jeden stały zespół, lekarsko – pielęgniarski.
Do opieki chorzy najczęściej są zgłaszani telefonicznie przez rodziny lub lekarzy. W sytuacjach pilnych, wynikających z nasilenia dolegliwości lub pogorszenie się stanu ogólnego chorego, udzielamy pilnych wizyt – wizyty interwencyjne. Od 2007 roku zatrudniliśmy pracownika socjalnego. Do jego zadań należy pomoc naszym pacjentom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów socjalno-bytowych.

W przypadku pacjentów zamieszkałych poza regionem działalności Domu Sue Ryder, Zespół współpracuje z lekarzami Podstawowej Opieki Zdrowotnej (rola konsultacyjna).W Zespole odbywają praktyki stażyści z Polski i innych krajów europejskich.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Zespół Opieki Domowej bezpłatnie wypożycza pacjentom przebywającym w opiece domowej (za zwrotną kaucją) sprzęt rehabilitacyjny i pielęgnacyjny

 • łóżka przeciwodleżynowe
 • materace przeciwodleżynowe
 • wózki inwalidzkie
 • kule
 • wysięgniki i inne

Zespół Opieki Domowej (w tym także Hospicjum w Żninie i Hospicjum dla Dzieci) obecnie obejmuje opieką 380 chorych. Zespoły lekarskie, pielęgniarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne wykonały w okresie – od stycznia do lipca 2009 ogółem 31 132 wizyt.

Średnie miesięczne liczby wizyt w 2009 roku (w ramach działalności: ZOD Bydgoszcz, Hospicjum w Żninie, Hospicjum dla Dzieci):

 • lekarskie: 823
 • pielęgniarskie: 2879
 • psychologiczne: 10
 • rehabilitacyjne: 706

Wróć do góry icon-up

Hospicjum Domowe w Żninie

Hospicjum Domowe w Żninie świadczy specjalistyczną pomoc lekarską i pielęgniarską w domu pacjenta. Swoim zasięgiem obejmuje pacjentów z terenu Żnina i najbliższych okolic.

Zespół medyczny zapewnia profesjonalne leczenie objawów towarzyszących nieuleczalnej chorobie, a także wsparcie psychologiczne chorym i ich rodzinom.

Obecnie Zespół Medyczny Hospicjum Domowego w Żninie składa się z 4 pielęgniarek i 2 lekarzy, 1 rehabilitanta oraz psychologa.

Pierwsza wizyta – wizyta zgłoszeniowa odbywa się w dniu zgłoszenia, w trakcie wizyty ustala się plan leczenia i dalszych odwiedzin poszczególnych członków zespołu (wizyty kontrolne). Obecnie Hospicjum Domowe w Żninie opiekuje się łącznie 44 pacjentami.

Dodatkowo przy współudziale parafii Św. Floriana w Żninie organizowane są wyjazdowe spotkania Poradni dla Osób Osieroconych. W wyznaczone dni po Mszy Świętej w salce katechetycznej odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób będących w żałobie.

Wróć do góry icon-up

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę domową nad dziećmi z ciężkimi zespołami wad wrodzonych, ciężkimi postaciami porażenia mózgowego, postępującymi chorobami metabolicznymi i neurologicznymi oraz nowotworowymi.

Hospicjum Domowe Dla Dzieci

Kierownik Medyczny: lek.med. Małgorzata Czapczyk tel. +48609827386

Kierownik ds.Pielęgniarstwa HDD mgr Aleksandra Nieruszewicz tel. +48607718020

Pielęgniarka Koordynująca mgr Elżbieta Marzęta-Brzyska tel. +48667525013.

W chwili obecnej Hospicjum Domowe dla Dzieci sprawuje opiekę lekarsko-pielęgniarską nad ok.30 pacjentami do 18 roku życia oraz młodymi dorosłymi, którzy ukończyli 18 rok życia, lecz ich schorzenie znajduje się w obszarze zainteresowań pediatrów. W skład zespołu HDD wchodzi również kapelan, psycholog, pracownik socjalny i rehabilitanci.