Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna

Publiczna Poradnia Logopedyczna jest ogólnie dostępną poradnią dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczy porady w zakresie:

 

Dom Sue Ryder

fot. Kazimierz Mailina.

Logopedii Wychowaczo-Dydaktycznej

  • kształtowania prawidłowej wymowy
  • wyrabiania prawidłowych nawyków żucia
  • gryzienia, oddychania i połykania

Logopedii Korekcyjnej

  • usuwania zaburzeń mowy i głosu
  • usuwania trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu (dysleksja)
  • nauczaniu mowy osób z chorobami krtani, neurologicznymi i psychiatrycznymi

Logopedii Artystycznej

  • kształtowania kultury żywego słowa
  • nauczania technik mówienia i właściwej emisji głosu
  • budowania i interpretacja tekstów
  • doskonalenia umiejętności artykulacyjnych i dykcyjnych

Specjalista logopeda przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku.
Podstawą przyjęcia jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.

2 975 odwiedzin