Centrum Parkinsonowskie

Centrum Parkinsonowskie udzielające porad płatnych

Lekarze pracujący w Centrum Parkinsonowskim zapewniają kompleksową opiekę nad pacjentami z chorobą Parkinsona i innymi schorzeniami układu pozapiramidowego.

Chorym z trudnościami w poruszaniu oferowane są także instruktażowe zajęcia rehabilitacyjne.

Co może niepokoić?

Warto zwrócić uwagę, że objawy choroby Parkinsona pojawiają się podstępnie i narastają stopniowo w ciągu lat. Najbardziej typowymi objawami we wczesnym stadium choroby są: pogorszenie sprawności ruchowej (niezgrabność ruchów z towarzyszącym uczuciem sztywności mięśni, narastające trudności w wykonywaniu precyzyjnych czynności np. zapinanie guzików, przygotowywanie posiłków, zmiana charakteru pisma), drżenie (początkowo dyskretne, spoczynkowe, najczęściej jednostronne, obejmujące głównie palce i dłonie), spowolnienie psychoruchowe (wolniejsze wykonywanie wszystkich czynności, trudności z szybkim odpowiadaniem na pytaniu i formułowaniem myśli), sztywność mięśni (wzmożone napięcie mięśni wymusza charakterystyczną pochyloną sylwetkę i chód drobnymi krokami).

Chorzy niekiedy wiążą powyższe objawy ze zmianami reumatycznymi lub po prostu ze starszym wiekiem. Warto jednak w takiej sytuacji skonsultować się ze specjalistą.

Kto choruje na chorobę Parkinsona?

Choroba ta spotyka zarówno kobiety i mężczyzn. Najczęściej chorują osoby pomiędzy 50-tym a 70-tym rokiem życia. Jednak rozpiętość pojawienia się pierwszych objawów choroby jest znacznie większa i sięga od 30 do 80 roku życia.

W innych schorzeniach pozapiramidowych występują też odmienne objawy, np.:
nieskoordynowane, trudne do opanowania, nagłe ruchy kończyn czy grup mięśniowych, niezależne od woli skurcze mięśni.

Na czym polega badanie?

Chory po zgłoszeniu się do poradni jest badany przez lekarza, stawiane jest wstępne rozpoznanie, chorego kieruje się na konieczne badania diagnostyczne (badanie obrazowe mózgu, badania krwi i inne – badania zlecane są indywidualnie u chorego według potrzeby).

Pacjenci i opiekunowie mogą też uzyskać rehabilitacyjne porady edukacyjne.
Poradnictwo takie odbywa się cyklicznie i obejmuje ocenę możliwości ruchowej pacjenta, edukację opiekuna w zakresie utrzymania i poprawy sprawności ruchowej oraz okresową kontrolę postępów leczenia.

W celu uzyskania porady nie jest wymagane skierowanie

Porady udzielane przez lekarzy specjalistów neurologów są płatne. Terminy i cennik porad dostępne są w rejestracji naszej poradni.

Badania zlecane w ramach skierowań z Centrum Parkinsonowskiego są badaniami opłacanymi przez pacjentów. Możecie Państwo skorzystać z preferencyjnych cen na płatne badania neuroobrazowe (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego głowy) w pracowni Voxel w Szpitalu MSWiA
przy ul. Markwarta 4-6 w Bydgoszczy, tel.52/363-61-10.

3 948 odwiedzin