Leczenie Środowiskowe

Zespół Leczenia Środowiskowego w Psychogeriatrii

Zespół Leczenia Środowiskowego w Psychogeriatrii jest jednostką utworzoną od stycznia 2008 roku w celu zapewnienia ciągłości opieki dla pacjentów psychogeriatrycznych. W skład zespołu wchodzą: lekarz psychiatra, pielęgniarki, psycholog, terapeutki środowiskowe.

W przypadku stwierdzenia wskazań psychiatrycznych do leczenia środowiskowego (w miejscu przebywania pacjenta) chorzy kwalifikowani są do takiej formy leczenia. Warunkiem roztoczenia opieki środowiskowej jest zgoda pacjenta oraz współpraca z opiekunem.

Wskazania do tej formy leczenia zostały określone w zaleceniach konsultanta krajowego ds psychiatrii dotyczących opieki czynnej. Należą do nich objawy psychiatryczne uniemożliwiające wizytę ambulatoryjną w Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci przy stwierdzeniu wskazań do wdrożenia leczenia i braku wskazań do leczenia wbrew woli pacjenta. Są to: nasilone zaburzenia zachowania, nasilone objawy psychotyczne, nasilona apatia, znaczny poziom lęku, zaburzenia krytycyzmu.

Odrębnym celem skierowania do leczenia w Zespole mogą być problemy środowiskowe (pacjent z opiekunem wymagającym edukacji, niedostateczność opieki nad pacjentem pomimo starań otoczenia, głębokie otępienie w ustabilizowanym stanie psychicznym).

Zespół nie podejmuje się opieki przy braku współpracy ze strony opiekunów pacjenta (nie spełniamy roli opieki socjalnej).

Kwalifikacja pacjenta

Chory powinien posiadać skierowanie do zespołu wystawione przez lekarza Poradni Psychogeriatrycznej z określeniem celu i wskazań do objęcia leczeniem. Opiekun chorego jest umawiany na wizytę kwalifikacyjną przez pielęgniarkę lub lekarza. Kwalifikacji dokonuje Zespół. Po zakwalifikowaniu pacjenta do objęcia opieką ustalana jest z opiekunem data wizyty domowej. Plan kolejnych wizyt ustalany indywidualnie.

Cel leczenia

Celem opieki w zespole jest zaspokojenie możliwych do zrealizowania potrzeb pacjenta i opiekuna, stabilizacja stanu psychicznego pacjenta i (o ile jest to możliwe) przekazanie do dalszego leczenia w ambulatorium psychogeriatrycznym.

2 287 odwiedzin