Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

fot. Magda Golec

Zakres świadczeń.

Oddział Dzienny, działający w ramach Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego oferuje kilkutygodniowe turnusy pobytu dziennego dla pacjentów z otępieniem w celu treningu funkcji poznawczych. W tym czasie pacjenci przebywający w Oddziale korzystają z terapii zajęciowej, poznawczo-behawioralnej, wspierającej, zorientowanej głównie na trening funkcji poznawczych.

Rodzaje i formy proponowanych zajęć:

  • gimnastyka poranna
  • indywidualna rehabilitacja ruchowa
  • trening procesów poznawczych
  • zajęcia wyzwalające ekspresję, pomagające w samookreślaniu, sygnalizowaniu potrzeb
  • arteterapia
  • praca z masą plastyczną
  • biblioterapia
  • zajęcia kulturalno-oświatowe połączone z elementami muzyko i choreoterapii
  • zajęcia relaksacyjne, wyciszające

Celem tych zajęć jest maksymalne, możliwe opóźnienie ograniczeń funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym powstających wskutek postępowania choroby, likwidacja izolacji społecznej chorych z otępieniem i innymi zaburzeniami psychicznymi.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny

fot. Magda Golec

Równolegle prowadzony jest proces diagnostyczno-terapeutyczny, trening funkcji poznawczych indywidualnie z psychologiem, psychoedukacja dla opiekunów i rodzin pacjentów. Chorzy mający problemy wynikające z zaburzeń ruchowych biorą udział w grupowych oraz indywidualnych zajęciach rehabilitacyjnych.

Założeniem Oddziału jest opieka nad pacjentami z chorobami otępiennymi, jednak możliwe jest także przyjmowanie pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego, w tym głównie z depresją. W oddziale do dyspozycji pacjentów są: lekarze specjaliści psychiatrzy, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, psycholodzy kliniczni, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, rehabilitanci, konsultujący sopecjalista neurolog.

Do Oddziału kierowani są pacjenci będący pod opieką Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego, stąd w celu ewentualnego przyjęcia na Oddział Dzienny należy zarejestrować pacjenta do Poradni Psychogeriatrycznej i Leczenia Zaburzeń Pamięci.

Wróć do góry icon-up

3 196 odwiedzin