Ośrodek Alzheimerowski

Ośrodek Alzheimerowski udzielający porad płatnych

Nasze usługi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Niestety jesteśmy bardzo ograniczeni przez kontrakt z płatnikiem. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów i rozumiejąc utrudnienia w dostępie umożliwiamy także odpłatne korzystanie z tych usług. Porady udzielane są w Ośrodku Alzheimerowskim znajdującym się w strukturze Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego.

Dostępne są następujące formy porad:

1. Jednodniowy pakiet diagnostyczny zaburzeń pamięci.

Możliwość zarejestrowania mają wszyscy pacjenci, którzy nie byli dotąd leczeni w tutejszej poardni i nie mają ustalonego rozpoznania oraz wdrożonego przez nas leczenia.

Jest to kompleksowa porada udzielana przez lekarza, psychologa i pielęgniarkę, trwająca około 3 godzin na która składają się:

a) Pielęgniarsko-lekarska porada diagnostyczna

 • wywiad pielęgniarski i badanie wstępne
 • wywiad i badanie lekarskie
 • ocena wyników dostarczonych badań
 • ustalenie planu diagnostycznego

b) Psychologiczna porada diagnostyczna

 • wywiad psychologiczny
 • ocena zaburzeń pamięci
 • edukacja dotycząca postępowania w chorobie
 • zalecenia dotyczące ćwiczenia pamięci

c) Lekarska porada diagnostyczna podsumowująca

 • postawienie rozpoznania klinicznego
 • postawienie rozpoznania klinicznego
 • zalecenia farmakologiczne i pozafarmakologiczne
 • zlecenie dodatkowych badań diagnostycznych
 • ustalenie planu leczenia

Do pakietu dołączamy zestaw ćwiczeń poznawczych adekwatny do potrzeb pacjenta oraz poradnik o zaburzeniach pamięci zawierający praktyczne informacje o chorobach i problemach pacjentów.

2. Kontrolne porady lekarskie

Możliwość zarejestrowania się mają wszyscy pacjenci z ustaloną w naszym ośrodku rozpoznaniem oraz wdrożonym leczeniem.

3. Kontrolne porady psychologiczne

Realizowane zarówno na zlecenie lekarza jak i na prośbę pacjentów lub opiekunów. W trakcie porad wykonujemy:

 • kontrolne badania oceniające zaburzenia pamięci
 • edukację psychologiczną dla pacjentów i opiekunów dotyczącą postępowania w chorobie
 • zalecenia dotyczące ćwiczenia pamięci z wydaniem materiałów do pracy domowej
 • porady wspierające opiekunów

4. Indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych

Ćwiczenia przeprowadzane z psychologiem z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego.

Terminy i cennik porad dostępne są w rejestracji naszej poradni.

Badania zlecane w ramach skierowań z Ośrodka Alzheimerowskiego są badaniami opłacanymi przez pacjentów. Możecie Państwo skorzystać z preferencyjnych cen na płatne badania neuroobrazowe (tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego głowy) w pracowni Voxel w Szpitalu MSWiA przy ul Markwarta 4-6 w Bydgoszczy, tel.52/363-61-10

W planach poszerzenia działalności Ośrodka Alzheimerowskiego jest wprowadzenie wysokospecjalistycznej diagnostyki otępień opartej o biomarkery rozpoznania choroby Alzheimera (w tym ocenę specyficznych białek w płynie mózgowo-rdzeniowym).

Wróć do góry icon-up

5 076 odwiedzin