Poradnia Psychogeriatryczna

Poradnia Psychogeriatryczna i Leczenia Zaburzeń Pamięci

Do poradni zgłaszać się mogą pacjenci, których zaniepokoiły objawy związane z ubytkiem pamięci. Nawet jeśli pacjent bagatelizuje objawy a jego otoczenie widzi konieczność porady wskazane jest zmotywowanie pacjenta do zgłoszenia się. Zajmujemy się także pacjentami z innymi zaburzeniami psychicznymi wieku podeszłego (depresje, zaburzenia nastroju, zachowania psychotyczne).

Co może niepokoić?

Trzeba pamiętać, że objawy zespołów otępiennych narastają powoli. Początkowo są podstępnie niewielkie i nie niepokoją chorych ani ich rodzin. Natomiast właśnie wówczas najlepsze efekty odnosi wdrożenie leczenia.

Pierwszymi objawami choroby są: trudności w przyswajaniu nowych informacji (np. zapominanie treści odbytej niedawno rozmowy i stały pytanie o to samo), trudności w orientacji w czasie (określaniu bieżącej daty, pory roku, dnia tygodnia itp.) i miejscu (początkowo chory gubi się tylko w nowych miejscach, ma trudności w wyjazdach do miasta, posługiwaniu się środkami komunikacji miejskiej), “gubienie” rzeczy (nie wiem gdzie są moje dokumenty, pieniądze, klucze czy okulary, pewnie ktoś je przełożył), unikanie wcześniej lubianych czynności z powodu trudności w ich wykonywaniu (narastająca apatia i zanik zainteresowań). W zaawansowanej fazie otępienia pojawiają się liczne zaburzenia zachowania, objawy psychotyczne oraz narasta uzależnienie chorych od opiekunów.

Istotne jest zrozumienie, że w każdej fazie choroby można pomóc choremu i jego opiekunom. Farmakoterapia oraz inne formy leczenia przynoszą z reguły zadowalające skutki. W każdej fazie może pojawić się depresja. Smutek, przygnębienie, izolacja od otoczenia, płaczliwość, nadmierna łatwość denerwowania się (drażliwość) które pojawiają się po 50 roku życia mogą sugerować depresję o późnym początku. Zdarza się, że inicjuje ona zaburzenia pamięci skutkujące otępieniem.

Kto choruje na choroby otępienne? Najczęściej osoby po 60-tym roku życia, nieco częściej kobiety. Przyjmuje się, że na choroby otępienne choruje ok. 1% populacji ogólnej. Zdarza się, że choroby występują wśród wielu członków rodziny i w wielu jej pokoleniach. Wówczas początek choroby bywa wcześniejszy. Wcześniej rozpoczynają się też objawy otępień innych niż choroba Alzheimera.

Na czym polega badanie?

Po zgłoszeniu się do poradni chory jest badany przez pielęgniarkę, lekarza i psychologa (zbierany jest wywiad od pacjenta i opiekuna, przeprowadzane jest badanie pacjenta, przeprowadzane są testowe badania w celu oceny nasilenia zaburzeń pamięci i zaburzeń psychicznych), ustalamy plan wykonywania niezbędnych badań diagnostycznych (neuroobrazowych i badań krwi) oraz włączamy leczenie.

W naszej poradni udzielane są także porady wspierające i edukacyjne dla opiekunów chorych z zaburzeniami pamięci. Psycholodzy informują na nich jak postępować wobec podopiecznego oraz jak opiekun może radzić sobie ze swoim zmęczeniem. Porady odbywają się w grupach i indywidulanie. Pacjenci i opiekunowie mogą też uzyskać rehabilitacyjne porady edukacyjne, których celem jest nauka możliwości sprawdzenia i poprawy sprawności ruchowej pacjentów.

Wszystkie rodzaje porad udzielane są w terminach wyznaczonych podczas rejestracji. Pacjenci i opiekunowie umawiani są na konkretne dni i godziny. Staramy się przestrzegać terminów przyjęć i o to samo zwracamy się do Naszych Podopiecznych.

Kto może się leczyć w naszej poradni?

Zgodnie z kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia leczymy chorych po 60 roku życia. Osoby młodsze przyjmujemy w uzasadnionych przypadkach jeśli mają skierowanie do naszej poradni od lekarza specjalisty (psychiatry lub neurologa). Nasza działalność jest ograniczona limitami kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia stąd oczekiwanie na poradę może być wydłużone. Czas oczekiwania na porady jest określany na podstawie zasad prowadzenia list kolejkowych.

Wróć do góry icon-up

 

10 374 odwiedzin