Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy to jednostka stworzona z myślą o pomocy dla pacjentów apalicznych. Obejmujemy opieką osoby po ciężkim uszkodzeniu mózgu, u których zakończono diagnostykę i leczenie przyczynowe, a na skutek choroby lub jej powikłań wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

fot. Kazimierz Mailina.

Kwalifikujemy pacjentów przytomnych, wydolnych krążeniowo i oddechowo. Pobyt w Zakładzie jest na czas określony i częściowo pokrywany jest ze środków własnych pacjenta. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dn. 30 grudnia 1998 r.)

W 2007 roku z Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym hospitalizowano 8 pacjentów wykonując 1978 osobodni. Średni czas hospitalizacji wyniósł 227 dni. Do zakwalifikowania pacjenta wymagane jest złożenie dokumentacji lekarskiej, pielęgniarskiej, oświadczenie o częściowej odpłatności za usługę.

Wymagane dokumenty dostępne są w sekretariacie medycznym Domu Sue Ryder
tel. (52)329 00 95 w. 2
oraz na stronie WWW – Pobierz dokumenty ZOL

6 561 odwiedzin