Opiekunki Sue Ryder

Opiekunki Sue Ryder świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

Oferujemy pomoc opiekunek w następującym zakresie:

W życiu codziennym

 • Zakupy
 • Przygotowanie, podawanie posiłków, karmienie podopiecznego
 • Sprzątanie
 • Nadzór nad przyjmowaniem leków
 • Prowadzenie aktywizacji ruchowej i aktywizacji umiejętności społecznych
 • Pomoc w załatwianiu niezbędnych spraw w urzędach
 • Towarzyszenie podopiecznemu na wizytach m.in. w przychodni, na spacerach, na zakupach

W wykonywaniu czynności pielęgnacyjno-higienicznych

 • Higiena osobista
 • Higiena odzieży
 • Higiena pościeli
 • Prowadzenie profilaktyki przeciwodleżynowej
 • Edukacja podopiecznego i rodziny/opiekuna w zakresie zasad pielęgnacji
  i opieki

Towarzyszymy na wizytach w przychodni, na spacerach, na zakupach

Opiekunki Sue Ryder posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Nasze opiekunki to osoby odpowiedzialne, cierpliwe, serdeczne, dyskretne i godne zaufania.

W czym jeszcze możemy pomóc?

Opieka pielęgniarska

 • Podstawowa oraz specjalistyczna
 • Iniekcje
 • Zmiana opatrunków
 • Inne zabiegi pielęgniarskie

 

Opieka lekarska

 • Konsultacja lekarska w miejscu zamieszkania podopiecznego
 • Ocena stanu podopiecznego
 • Badanie lekarskie
 • Zlecanie badań diagnostycznych
 • Ustalenie planu leczenia i zaleceń
 • Wystawianie recept, zaleceń lekarskich

 

Opieka rehabilitacyjna

 • Metody terapii manualnej
 • Masaż klasyczny, poprzeczny, limfatyczny
 • Metody fizykalne: Laseroterapia, Ultradźwięki, TENS

 

Opieka socjalna

 • Ustalanie potrzeb pomocy społecznej
 • Opracowywanie indywidualnych planów pomocy społecznej
 • Zbieranie informacji, wypełnianie kwestionariuszy potrzebnych do wszystkich rodzajów świadczeń
 • Organizowanie pomocy podopiecznym rodzinom niewydolnym ekonomicznie

 

Opieka logopedyczna

 

 • Prowadzenie badań logopedycznych, w celu ustalenia stanu mowy i zaburzeń w komunikowaniu –  ustalenie diagnozy logopedycznej
 • Indywidualne opracowanie planu opieki logopedycznej dla podopiecznego
  w miejscu zamieszkania
 • Prowadzenie indywidualnej terapii w celu likwidowania lub zmniejszania zaburzeń mowy i zaburzeń komunikacyjnych
 • Nauczanie mowy osób

- z chorobami krtani, chorobami neurologicznymi, chorobami psychiatrycznymi, chorobami umysłowymi

- jąkających się – niepłynność mowy

- laryngektomowanych

 • Terapia afazji, dyzartrii
 • Masaż logopedyczny twarzy

 

W ofercie znajduje się także wypożyczalnia sprzętu medycznego.

Szczegółowych informacji na temat usług Opiekunek Sue Ryder udziela Koordynator Opieki mgr Danuta Więczkowska tel. 695-940-007.

 

www.opiekunki-bydgoszcz.pl

7 079 odwiedzin