Inne formy pomocy

Dom Sue Ryder oferuje swoim pacjentom szeroki zakres usług. Opieka prowadzona jest w sposób ciągły, dlatego zapotrzebowanie na najczęściej używane materiały jest niezmiennie duże.

Do materiałów tych zaliczamy:

  • materiały higieniczne,
  • materiały budowane,
  • materiały do terapii zajęciowej (materiały papiernicze)

Jeśli zechcieliby Państwo udzielić innej formy wsparcia niż wyżej wymienione, czekamy na kontakt.
Sposób oraz miejsce przekazania darowizny warto uzgodnić z Działem Komunikacji i Rozwoju Świadczeń Medycznych Domu Sue Ryder – tel.52 329 00 95.

Z góry dziękujemy…

1 676 odwiedzin