DDOM

Dokumenty dla Pacjenta dostępne są tutaj

pasek_ue


Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 roku, Biuro Projektu oraz Centrum Koordynacji i Edukacji będzie czynne od godziny 8.00 do godziny 12.00.
W pozostałe dni robocze do końca roku 2019, biuro będzie czynne od godziny 8.00 do godziny 16.00.


Czym jest projekt DDOM?
logo_ddom
DDOM zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną dla pacjentów przewlekle chorych, która koncentruje się na poprawie jakości życia pacjenta. W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta może to być opieka od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w Centrum Dziennym DDOM lub wizyty specjalistów w domu pacjenta, prowadzone przez doświadczony zespół: lekarza, pielęgniarki i rehabilitanta.

2 rodzaje specjalistycznej pomocy medycznej
schemat

Zasięg projektu
Pionierska, bezpłatna wielospecjalistyczna opieka domowa dla pacjentów przewlekle chorych dostępna w powiatach: nakielskim, sępoleńskim, tucholskim, świeckim, bydgoskim z Centrum Dziennym Opieki w Bydgoszczy, Świeciu i Tucholi.

Potrzebujesz szerszej informacji – zadzwoń:
 
ŚWIECIE: ul. Hallera 5A, tel. 537 246 772, ddomswiecie@domsueryder.org.pl

TUCHOLA: ul. Bydgoska 7, tel. 537 246 771, ddomtuchola@domsueryder.org.pl

BYDGOSZCZ: ul. Babia Wieś 20, tel. 52 329 00 95 wew. 4,  ddombydgoszcz@domsueryder.org.pl
 
Rodzaje wsparcia

PACJENT W CENTRUM

naszej uwagi i zaangażowania

OTOCZONY WŁAŚCIWĄ POMOCĄ MEDYCZNĄ DOPASOWANĄ

DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PACJENTA I JEGO OPIEKUNÓW:

zdjecie

 

opieka 360°

 • zintegrowana opieka medyczna wokół potrzeb somatycznych i psychospołecznych pacjenta jak również pomoc w opiece dla jego opiekunów (pacjent i jego bliscy są ważnym ogniwem zespołu terapeutycznego)
 • łagodzenie cierpienia – właściwe leczenie objawowe i rehabilitacja
 • profesjonalna opieka lekarska, pielęgniarska, fizjoterapeutyczna, psychologiczna, opieka duchowa, edukacja
 • gwarancja uwagi, szacunku i troski ze strony zespołu (codziennie, stały zespół medyczny opiekuje się pacjentem)
 • poczucie bezpieczeństwa w domowych warunkach
 • nauka radzenia sobie z chorobą przekazywana przez specjalistów

RODZINA i przyjaciele pacjenta w stałym procesie wsparcia (bliscy osoby chorej otrzymują fachową pomoc jak radzić sobie z objawami ciężkiej choroby swoich podopiecznych)

 • stały kontakt ze specjalistami
 • nadzór specjalistyczny nad leczeniem przewlekłym pacjenta, konsultacje specjalistów
 • zmniejszanie efektów ubocznych leczenia
 • pomoc w godzeniu pracy opiekunów z opieką nad chorym
 • szkolenia w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych, higienicznych i rehabilitacyjnych
 • edukacja w zakresie, między innymi leczenia bólu, profilaktyki przeciwodleżynowej, sztucznego żywienia, leczenia przy pomocy specjalistycznych urządzeń (respiratorem, koncentratorem, koflatorem i innymi)

Kto może skorzystać?

 • Pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga opieki pielęgniarskiej;
 • Przewlekle chorzy;
 • Osoby zależne – wymagające rehabilitacji ciągłej i systematycznej opieki;
 • Osoby starsze i dzieci wymagające dziennej opieki medycznej;
 • Chorzy potrzebujący opieki pielęgniarskiej;
 • Osoby niesamodzielne i niepełnosprawne;
 • Pacjenci wymagający wentylacji mechanicznej, sztucznego żywienia, opieki pooperacyjnej, rekonwalescencji po leczeniu onkologicznym, kardiologicznym, neurologicznym;
 • Potrzebujący opieki długoterminowej, paliatywnej

ZGŁOSZENIA

Centrum Koordynacji i Edukacji

Sekretariat: tel. 52 329 00 95 wew. 8

al. Jana Pawła II 117

ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko

Organizator projektu

Świadczenia medyczne organizuje

Pallmed Sp. z o.o. z siedzibą

w Bydgoszczy przy ul. Roentgena 3

 

Pallmed sp. z o.o. prowadząca NZOZ Dom Sue Ryder od blisko 25 lat codziennie przez 24 godziny na dobę, pomaga pacjentom ciężko chorym w domu, w oddziale stacjonarnym -  głównie w powiecie bydgoskim, żnińskim i mogileńskim, a w tym roku dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego rozszerza opiekę dla dzieci i dorosłych na dalsze 4 powiaty skupiając się na rozszerzeniu opieki domowej i utworzeniu trzech Centrów Dziennych (Świecie, Bydgoszcz, Tuchola).

Łącząc Dzienne Domy Opieki Medycznej z opieką domową udoskonala system opieki długoterminowej i paliatywnej zarówno dla pacjentów dorosłych jak i dzieci realizując projekt o nazwie: „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy medycznej dla mieszkańców subregionu bydgoskiego poprzez  funkcjonowanie DDOM oraz specjalistycznej opieki domowej” w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ten sposób powstanie skoordynowana opieka medyczna paliatywna i długoterminowa w subregionie bydgoskim dla dodatkowo 800 ciężko chorych.
 
Dlaczego warto?

 1. kompleksowe, rzetelne usługi medyczne i rehabilitacyjne dostosowane do realnych potrzeb pacjentów przewlekle chorych w domu – ponad 20 letnie doświadczenie Domu Sue Ryder w opiece domowej i stacjonarnej u pacjentów ciężko chorych z przewlekłymi i postępującymi chorobami pozwala zaproponować specjalistyczną pomoc z zastosowaniem indywidualnych form leczenia
 2. zintegrowany model opieki nad pacjentem powracającym ze szpitala do domu (program Sue Ryder dla pacjentów „Witaj w domu”), Centrum Dziennego DDOM lub opieki w oddziale dla przewlekle chorych służy choremu i jego rodzinie, a wiedza specjalistyczna z zakresu opieki paliatywnej pozwala łagodzić objawy choroby przewlekłej i poprawiać jakość życia oraz budować nadzieję na najbliższą przyszłość.

 
Z Okazji Dnia Seniora w dniach 13, 14, 15.11.2019 przygotowaliśmy dla naszym podopiecznych podziękowania w formie występów dzieci, smacznego poczęstunku i programu artystycznego. Spotkania upłynęły w radosnej i pogodnej atmosferze. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

 
Przedstawiamy Państwu artykuły informujące o działalności oraz naborze do Dziennych Domów Opieki Medycznej w regionie.