Informacje

pasek_ue

1. Adres korespondencyjny: 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 19

2. Zgłaszając Pacjenta, (telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie), należy przygotować:

a) Imię, Nazwisko

b) Adres zamieszkania

c) PESEL

d) Numer potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (emerytura, renta), NIP zakładu pracy, w przypadku osób zatrudnionych, decyzja właściwego organu (WUP, MOPS, Wójt, Burmistrz), w przypadku osób posiadających ubezpieczenie z tytułu innych świadczeń.

e) Dokumentacja medyczna z ostatnich pobytów w szpitalu i/lub Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
brak załączników