Okoniny Nadjeziorne

Środki WFOŚiGW wsparły projekt pn. „Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Ośrodka Wczasowego w Okoninach Nadjeziornych”.

 

Strona Ośrodka Wczasowego