Projekt UE

logo: FE, UE, Pallmed

 

Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach

Cel projektu

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez partycypacyjne opracowanie i skonsultowanie partnerskiego modelu leczenia i opieki środowiskowej pacjentów otępiennych oraz powstanie partnerstwa zdolnego do wdrożenia i przetestowania rozwiązania. Projekt realizowany jest w ramach konkursu na makro-innowacje (działania 4.1 POWER, Innowacje społeczne). W ramach projektu opracowany zostanie model środowiskowego leczenia osób z chorobami otępiennymi. Podstawowym założeniem modelu jest funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (ŚCOPO). Model zakłada opiekę nad chorym w miejscu zamieszkania, z wykorzystaniem mechanizmów wspomagających jak najdłuższe podtrzymanie istniejącej sprawności dzięki wsparciu rodzinny chorego, wykorzystaniu inicjatyw oddolnych i działań prewencyjnych opartych o koordynację usług zdrowotnych, socjalnych i społecznych.

Planowane efekty

W efekcie prac projektowych na pierwszym etapie zostanie opracowana gotowa do testowania wstępna wersja kompleksowego modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych oraz zawiązane partnerstwo, którego zadaniem będzie przetestowanie i wdrażanie wypracowanego modelu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Wartość projektu

Projekt dofinansowany jest w wysokości 106 250 PLN. Projekt w całości finansowany jest w 100% z środków Unii Europejskiej.