O projekcie

logo: FE, UE, Pallmed

 

Projekt zakłada stworzenie modelu funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Środowiskowego Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach (ŚCOPO) w celu wsparcia procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz pacjentów chorujących na otępienie i ich rodzin.

Rolą ŚCOPO będzie zapewnienie zintegrowanej opieki nad osobą chorującą na chorobę otępienną i jej rodziną. ŚCOPO będzie koordynowało współpracę wielu specjalistów: lekarz rodzinny i lekarz specjalista (leczenie choroby podstawowej i chorób współtowarzyszących), pielęgniarka środowiskowa (pomoc i edukacja dotycząca prawidłowej pielęgnacji chorego), psycholog (pomoc opiekunowi w radzeniu sobie z obciążającą psychicznie sytuacją opieki długoterminowej, przeżywanym stresem, pomoc w radzeniu sobie z zachowaniami chorobowymi członka rodziny, progresem jego choroby, ocena stanu psychicznego i poznawczego chorego), fizjoterapeuta (usprawnienie chorego, pomoc w utrzymaniu sprawności fizycznej pacjenta), terapeuta zajęciowy (usprawniająca terapia zajęciowa), pracownik socjalny (pomoc w sprawach socjalnych, uzyskaniu świadczeń), opiekunka (bezpośrednia pomoc w opiece nad chorym), prawnik (pomoc w rozwiązywaniu sytuacji prawnych chorego), terapeuta środowiskowy. Ponadto ŚCOPO będzie współpracowało z różnymi instytucjami i placówkami zaangażowanymi w opiekę nad pacjentami z chorobami otępiennymi: szpitalami, ośrodkami podstawowej opieki zdrowotnej, oddziałami dziennymi psychiatrycznymi, placówkami opieki stacjonarnej, Ośrodkami Pomocy Społecznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, parafiami, domami dziennego pobytu, uczelniami.