Rekrutacja

logo: FE, UE, SCOPO

 

Rozpoczynamy rekrutację chorych i opiekunów do oddziaływań projektowych.
 
Formularze zgłoszeniowe chorego i opiekuna należy składać:

  • osobiście:
    • w biurze projektu (Al.Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz)
    • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Więcborku (ul. Mickiewicza 22a)
  • pocztą na podane powyżej adresy z dopiskiem “Rekrutacja ŚCOPO”

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się w Regulaminie projektu.

 

Dokumenty:

 

Formularz zgłoszeniowy – chory

Formularz zgłoszeniowy – opiekun

Kontrakt terapeutyczny ŚCOPO

Regulamin rekrutacji ŚCOPO