Szkolenia

logo: FE, UE, SCOPO

 

Szkolenia organizowane w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach dotyczą problematyki psychogeriatrii – leczenia, terapii i opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi i adresowane są do szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, opiekunów zawodowych oraz rodzin osób chorujących na otępienia). Udział w szkoleniach pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych pracy z pacjentami z otępieniem i ich rodzinami. Będzie okazją do podniesienia własnych kwalifikacji w dziedzinie psychogeriatrii. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w pracy z osobami otępiennymi.

 

W szkoleniach mogą brać udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego.

 
 

W dniach 13.02.2019, 27.02.2019, 6.03.2019, 13.03.2019 oraz 15.03.2019 odbędzie się 5-dniowe szkolenie z psychogeriatrii dla terapeutów zajęciowych. Program szkoleniowy pozwala na praktyczne zapoznanie się z metodami pracy z osobami chorującymi na choroby przebiegające z otępieniem, zaplanowanie prawidłowego planu terapeutycznego. Szkolenie prowadzone jest przez osoby na co dzień pracujące z chorymi otępiennie, z dużym doświadczeniem w zakresie psychogeriatrii. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać formularze zgłoszeniowe do dnia 5.02.2019 w biurze projektu (ul.Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura projektu z dopiskiem “Szkolenia ŚCOPO”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu z psychogeriatrii dla personelu pielęgniarskiego, które odbędzie się 27.03.2019, mogą składać formularze zgłoszeniowe (w wersji papierowej) w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura. Termin składania formularzy mija 20.03.2019. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o szczegółach szkolenia telefonicznie.

 

Szkolenie dla pracowników socjalnych odbędzie się w dniach 28.02.2019 – 01.03.2019 w Sępólnie Krajeńskim. Szczegóły dotyczące programu szkolenia znajdują się w pliku u dołu strony. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane telefonicznie o szczegółach szkolenia. Formularze zgłoszeniowe można składać w burze projektu do dnia 20.02.2019.

 

Szkolenie dla fizjoterapeutów z zakresu pracy z chorym otępiennym. Szkolenie prowadzone jest przez interdyscyplinarny zespół (lekarz neurolog, psycholog, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy oraz gerontolog). Udział w szkoleniu daje możliwość poznania specyfiki chorób otępiennych oraz możliwości i metod pracy z chorym. Formularze zgłoszeniowe można składać, lub przesyłać pocztą na adres biura projektu. Termin najbliższego szkolenia zostanie podany wkrótce.

 

Pierwsza edycja 6-dniowego szkolenia dla opiekunów zawodowych rozpocznie się 9 marca 2019 roku w Sępólnie Krajeńskim. Szkolenie odbywać się będzie w soboty, rozpoczynając od 9 marca, z wyłączeniem świąt. W szkoleniu mogą wziąć udział opiekunowe medyczni, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie środowiskowi oraz wszystkie osoby zawodowo zajmujące się opieką nad osobami starszymi. Udział w szkoleniu daje możliwość zapoznania się ze specyfiką chorób otępiennych, zasadami opieki, pielęgnacji i aktywizacji chorych. Zgłoszenia można składać osobiście oraz przesłać pocztą na adres biura projektu do dnia 25.02.2019.

 

W dniach 18 maja 2019 oraz 25 maja 2019 odbędzie się 2-dniowe szkolenie z psychogeriatrii dla lekarzy POZ. Szkolenie obejmuje część teoretyczną (18 i 25 maja 2019) oraz część praktyczną (staż – terminy uzgadniane indywidualnie po ukończeniu szkolenia teoretycznego). Udział w szkoleniu jest doskonałą okazją na uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy dotyczącej pracy z osobami w wieku podeszłym, z problemami otępiennymi.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać formularze zgłoszeniowe do dnia 06.05.2019 w biurze projektu lub wysłać pocztą na adres biura projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) z dopiskiem na kopercie “rekrutacja ŚCOPO”.

 

Rozpoczynamy nabór na szkolenie z psychogeriatrii dla lekarzy specjalistów. W szkoleniu mogą wziąć udział specjaliści psychiatrzy, neurolodzy i geriatrzy zamieszkujący lub pracujący na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej (stażowej) w wymiarze 10 godzin (terminu uzgodniony indywidualnie po zakończeniu części teoretycznej). Szkolenie prowadzone jest przez osoby z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym. Pozwoli zarówno na poszerzenie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.
Formularze zgłoszeniowe (w formie papierowej) można złożyć osobiście w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia – pracownik socjalny

Formularz zgłoszeniowy – pracownik medyczny
Formularz zgłoszeniowy – członek rodziny osoby chorującej
Regulamin szkoleń
Umowa szkoleniowa
Opis szkolenia dla lekarzy POZ
Opis szkolenia dla rodzin pacjentów
Opis szkolenia dla pielęgniarek
Opis szkolenia dla terapeutów zajęciowych
Opis szkolenia dla psychologów
Opis szkolenia dla fizjoterapetów