Szkolenia

logo: FE, UE, SCOPO

 

Szkolenia organizowane w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach dotyczą problematyki psychogeriatrii – leczenia, terapii i opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi i adresowane są do szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, opiekunów zawodowych oraz rodzin osób chorujących na otępienia). Udział w szkoleniach pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych pracy z pacjentami z otępieniem i ich rodzinami. Będzie okazją do podniesienia własnych kwalifikacji w dziedzinie psychogeriatrii. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w pracy z osobami otępiennymi.

 

W szkoleniach mogą brać udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego.

 
 

W dniu 30.10.2018 rozpocznie się szkolenie z psychogeriatrii dla fizjoterapeutów. Zajęcia odbędą się w budynku Zgromadzenia Ducha Świętego, Al. Jana Pawła II 117, 85-152 Bydgoszcz w godzinach 9:30 – 19:00. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną powiadomione telefonicznie.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu z psychogeriatrii dla personelu pielęgniarskiego, które odbędzie się odbędzie się 22 listopada 2018, mogą składać formularze zgłoszeniowe (w wersji papierowej) w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura. Termin składania formularzy mija 14 listopada. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o szczegółach szkolenia telefonicznie.

 

Szkolenie dla pracowników socjalnych odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2018 roku. Obejmuje ono zagadnienia chorób otępiennych, postępowania z pacjentem chorującym na otępienia, prawidłowej komunikacji oraz rozpoznawania i reagowania na potrzeby chorego i jego rodziny. Osoby zainteresowane mogą składać formularze zgłoszeniowe (osobiście w biurze projektu lub przesłać pocztą na adres biura ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz – z dopiskiem Rekrutacja ŚCOPO) do dnia 21 listopada 2018 roku.

 

Szkolenie z psychogeriatrii dla psychologów odbędzie się w dniach 19-21 grudnia 2018. Szkolenie obejmuje 25 godzin teoretycznych i 20 godzin stażu w Centrum Psychoneurologii Wieku Podeszłego. Terminy staży będą ustalane indywidualnie po zakończeniu szkolenia teoretycznego. W szkoleniu mogą wziąć udział psycholodzy oraz studenci V roku psychologii, mieszkający lub pracujący/uczący się na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. O szczegółach organizacyjnych szkolenia (miejsce, godziny zajęć) osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie.
Szkolenie pozwoli na nabycie i poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia psychogeriatryczne.
Osoby zainteresowane mogą składać formularze zgłoszeniowe do 10 grudnia 2018 roku w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 lub przesłać pocztą na adres biura z dopiskiem “Rekrutacja szkolenia ŚCOPO”.

 

Rozpoczynamy nabór na szkolenie z psychogeriatrii dla lekarzy specjalistów. W szkoleniu mogą wziąć udział specjaliści psychiatrzy, neurolodzy i geriatrzy zamieszkujący lub pracujący na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej (stażowej) w wymiarze 10 godzin (terminu uzgodniony indywidualnie po zakończeniu części teoretycznej). Szkolenie prowadzone jest przez osoby z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym. Pozwoli zarówno na poszerzenie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.
Formularze zgłoszeniowe (w formie papierowej) można złożyć osobiście w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia – pracownik socjalny

Formularz zgłoszeniowy – pracownik medyczny
Formularz zgłoszeniowy – członek rodziny osoby chorującej
Regulamin szkoleń
Umowa szkoleniowa
Opis szkolenia dla lekarzy POZ
Opis szkolenia dla rodzin pacjentów
Opis szkolenia dla pielęgniarek
Opis szkolenia dla psychologów
Opis szkolenia dla fizjoterapetów