Szkolenia

logo: FE, UE, SCOPO

 

Szkolenia organizowane w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach dotyczą problematyki psychogeriatrii – leczenia, terapii i opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi i adresowane są do szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, opiekunów zawodowych oraz rodzin osób chorujących na otępienia). Udział w szkoleniach pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych pracy z pacjentami z otępieniem i ich rodzinami. Będzie okazją do podniesienia własnych kwalifikacji w dziedzinie psychogeriatrii. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w pracy z osobami otępiennymi.

 

W szkoleniach mogą brać udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego.

 
 

Trzecia edycja 6-dniowego szkolenia dla opiekunów zawodowych rozpocznie się w 5 października 2019 roku w Bydgoszczy. Szkolenie odbywać się będzie w soboty i niedzielę. W dwa pierwsze dni (05.10.2019 oraz 06.10.2019) odbędą się wykłady. Pozostałe spotkania będą spotkaniami warsztatowymi, prowadzonymi w dwóch grupach. W szkoleniu mogą wziąć udział opiekunowie medyczni, asystenci osób niepełnosprawnych, opiekunowie środowiskowi oraz wszystkie osoby zawodowo zajmujące się opieką nad osobami starszymi. Udział w szkoleniu daje możliwość zapoznania się ze specyfiką chorób otępiennych, zasadami opieki, pielęgnacji i aktywizacji chorych. Zgłoszenia można składać osobiście oraz przesłać pocztą na adres biura projektu do dnia 26.09.2019.

 

We wrześniu odbędzie się 2-dniowe szkolenie z psychogeriatrii dla lekarzy POZ. Szkolenie obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną (staż – terminy uzgadniane indywidualnie po ukończeniu szkolenia teoretycznego). Udział w szkoleniu jest doskonałą okazją na uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy dotyczącej pracy z osobami w wieku podeszłym, z problemami otępiennymi.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać formularze zgłoszeniowe w biurze projektu lub wysłać pocztą na adres biura projektu z dopiskiem na kopercie “rekrutacja ŚCOPO”.

 

Prowadzimy nabór na szkolenie z psychogeriatrii dla lekarzy specjalistów, które odbędzie się w październiku 2019. W szkoleniu mogą wziąć udział specjaliści psychiatrzy, neurolodzy i geriatrzy zamieszkujący lub pracujący na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej (stażowej) w wymiarze 10 godzin (terminu uzgodniony indywidualnie po zakończeniu części teoretycznej). Szkolenie prowadzone jest przez osoby z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym. Pozwoli zarówno na poszerzenie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.
Formularze zgłoszeniowe (w formie papierowej) można złożyć osobiście w biurze projektu lub przesłać pocztą na adres biura projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia – pracownik socjalny

Formularz zgłoszeniowy – pracownik medyczny
Formularz zgłoszeniowy – członek rodziny osoby chorującej
Regulamin szkoleń
Umowa szkoleniowa
Opis szkolenia dla lekarzy specjalistów
Opis szkolenia dla lekarzy POZ
Opis szkolenia dla rodzin pacjentów
Opis szkolenia dla pielęgniarek
Opis szkolenia dla terapeutów zajęciowych
Opis szkolenia dla psychologów
Opis szkolenia dla fizjoterapetów