Szkolenia

logo: FE, UE, SCOPO

 

Szkolenia organizowane w ramach projektu Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach dotyczą problematyki psychogeriatrii – leczenia, terapii i opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi i adresowane są do szerokiego grona specjalistów (lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, opiekunów zawodowych oraz rodzin osób chorujących na otępienia). Udział w szkoleniach pozwoli na pogłębienie wiedzy i umiejętności praktycznych pracy z pacjentami z otępieniem i ich rodzinami. Będzie okazją do podniesienia własnych kwalifikacji w dziedzinie psychogeriatrii. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez osoby z doświadczeniem w pracy z osobami otępiennymi.

 

W szkoleniach mogą brać udział osoby mieszkające lub pracujące na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego.

 
 

W dniach 13.02.2019, 27.02.2019, 6.03.2019, 13.03.2019 oraz 15.03.2019 odbędzie się 5-dniowe szkolenie z psychogeriatrii dla terapeutów zajęciowych. Program szkoleniowy pozwala na praktyczne zapoznanie się z metodami pracy z osobami chorującymi na choroby przebiegające z otępieniem, zaplanowanie prawidłowego planu terapeutycznego. Szkolenie prowadzone jest przez osoby na co dzień pracujące z chorymi otępiennie, z dużym doświadczeniem w zakresie psychogeriatrii. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą składać formularze zgłoszeniowe do dnia 5.02.2019 w biurze projektu (ul.Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura projektu z dopiskiem “Szkolenia ŚCOPO”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu z psychogeriatrii dla personelu pielęgniarskiego, które odbędzie się odbędzie się 20 lutego 2019, mogą składać formularze zgłoszeniowe (w wersji papierowej) w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura. Termin składania formularzy mija 13.02.2019. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną poinformowane o szczegółach szkolenia telefonicznie.

 

Rozpoczynamy nabór na szkolenie z psychogeriatrii dla lekarzy specjalistów. W szkoleniu mogą wziąć udział specjaliści psychiatrzy, neurolodzy i geriatrzy zamieszkujący lub pracujący na terenie Bydgoszczy lub powiatu sępoleńskiego. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej (stażowej) w wymiarze 10 godzin (terminu uzgodniony indywidualnie po zakończeniu części teoretycznej). Szkolenie prowadzone jest przez osoby z dużym doświadczeniem w pracy z pacjentem psychogeriatrycznym. Pozwoli zarówno na poszerzenie wiedzy, jak i umiejętności praktycznych.
Formularze zgłoszeniowe (w formie papierowej) można złożyć osobiście w biurze projektu (ul. Roentgena 3, 85-796 Bydgoszcz) lub przesłać pocztą na adres biura projektu.

 

Dokumenty do pobrania:

Program szkolenia – pracownik socjalny

Formularz zgłoszeniowy – pracownik medyczny
Formularz zgłoszeniowy – członek rodziny osoby chorującej
Regulamin szkoleń
Umowa szkoleniowa
Opis szkolenia dla lekarzy POZ
Opis szkolenia dla rodzin pacjentów
Opis szkolenia dla pielęgniarek
Opis szkolenia dla terapeutów zajęciowych
Opis szkolenia dla psychologów
Opis szkolenia dla fizjoterapetów