O projekcie

Celem Projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności 240 lekarzy specjalistów i lekarzy rezydentów z całej Polski z zakresu długotrwałej wentylacji mechanicznej i opieki paliatywnej u pacjentów z całkowita niewydolnością oddechową w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) i chorób nerwowo-mięśniowych.


Dzięki zdobytej przez lekarzy wiedzy i umiejętności zwiększy się dostępność i jakość opieki paliatywnej u pacjentów wentylowanych mechanicznie w warunkach domowych poprzez właściwą kwalifikację pacjentów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (POChP i nerwowo-mięśniowych), poprawi się dobór odpowiedniego sprzętu, monitorowania leczenia, a także stosowania właściwych metod fizykoterapeutycznych w Rehabilitacji oddechowej.


Projekt realizowany jest w ramach POWER dla Ochrony Zdrowia, Działanie 5.4. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.


Wskaźnik realizacji celu: 225 lekarzy, którzy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologicznymi.

Wartość całkowita projektu: 1 064 136,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 030 536,00 zł