Rekrutacja

Zapisy

do udziału w “Szkoleniu w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną” realizowanym w ramach POWR.05.04.00-IP.05-00-006/18


Imię i nazwisko (wymagane)

Tytuł, stopień naukowy/ specjalista (wymagane)

Rezydent specjalizacji

Adres email (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Jestem zainteresowany uczestnictwem w edycji planowanej w miejscowości:

W terminie (zgodnie z harmonogramem szkoleń):

Upoważniam Pallmed sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT za nieusprawiedliwioną rezygnację z udziału w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów projektowych przez Pallmed sp. z o. o. zgodnie z RODO. Oświadczam, że wiem o dobrowolności podania danych, o prawie wglądu w dane i prawie ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

Pełna karta zgłoszeniowa do wydruku znajduje się tutaj.