Zapytania ofertowe

Pallmed Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Zintegrowana specjalistyczna opieka pulmunologiczna i paliatywna u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną” dla LEKARZY, który jest realizowany w ramach Działania 5.4. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej zaprasza do składania ofert na opublikowane postępowania przetargowe.


ROZEZNANIE RYNKU


Firma Pallmed Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty na usługę utworzenia i zarządzania/administrowania Platformą e-learningową w ramach realizacji projektu pn. „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych. Formularz zapytania ofertowego dostępny jest tutaj.