Radosnego Alleluja!

Mocni w wierze, odważni w nadziei i szczodrzy w miłości wnośmy w nasze życie pokój i radość płynącą z przekonania, że Chrystus – “Słońce, które nie zna zachodu” – jest naszym Zmartwychwstaniem i Życiem.

Mocni w wierze...