Rozbudowa Domu Sue Ryder- oferta przetargowa

Szanowni Państwo,
Jako Inżynier Kontraktu, w imieniu Inwestora – Firmy Pallmed Sp. z o.o., chcemy zaprosić Państwa do złożenia oferty w przetargu na wykonanie zadania p.n.:

„ROZBUDOWA ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO, PORADNI PSYCHOGERIATRYCZNEJ I PSYCHOLOGICZNEJ, ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO, ODDZIAŁU (DZIENNEGO) PSYCHIATRYCZNEGO GERIATRYCZNEGO, CENTRUM KOORDYNACJI I KONSULTACJI ZDALNYCH – TELEMEDYCZNYCH, CENTRUM BADAŃ KLINICZNYCH, ORAZ ODDZIAŁU DZIENNEGO HOSPICJUM DOMOWEGO DLA DZIECI Z REHABILITACJĄ”

Teren budowy znajduje się przy ul. Roentgena w Bydgoszczy.
Inwestycja obejmuje dobudowę do jednokondygnacyjnego, istniejącego budynku Domu Sue Ryder dwukondygnacyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, częściowo podpiwniczonego oraz Poradni i Hospicjum dla Dzieci.

Pow. użytkowa budynku – 5.895,31 m2

Planowane rozpoczęcie inwestycji – czerwiec 2018.

Planowany czas realizacji budowy – 19 miesięcy, przy założeniu 2-etapowej realizacji robot:

  • Etap I – zakończony częściowym pozwoleniem na użytkowanie, na potrzeby uruchomienia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego po relokacji wyposażenia, urządzeń i sprzętu medycznego z istniejącej części obiektu, przeznaczonej do remontu i modernizacji.
  • Etap II – pozostała część planowanej inwestycji, zakończony końcowym bezwarunkowym pozwoleniem na użytkowanie dla całości inwestycji.

Inwestor aktualnie dysponuje PB, wniosek o pozwolenie na budowę został złożony, PW w trakcie opracowania.

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w przetargu mailem na adres: przetargi@pnb.com.pl w terminie do 29.03.2018.

Niezwłocznie prześlemy do Państwa link z dostępem do serwera e-budowa, na którym umieszczony jest PB oraz komplet materiałów przetargowych.

W dniu 09.04.2018 godz. 12.00 planowana jest wizja lokalna terenu budowy.

W terminie do 20.04.2018 będziemy prosić o złożenie oferty obejmującej dokumenty formalne.

W terminie ok. 1 miesiąca, po przekazaniu PW – złożenie oferty finansowej, wstępnie do 30.05.2018.

1 219 odwiedzin