Rozeznanie rynku

Firma Pallmed Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na usługę utworzenia i zarządzania/administrowania Platformą e-learningową,

więcej szczegółów w zakładce dotyczącej Projektów.

Składanie ofert w ramach realizacji projektu pn. „Szkolenie w zakresie zintegrowanej specjalistycznej opieki pulmonologicznej i paliatywnej u pacjentów z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) i chorobami nerwowo-mięśniowymi (ChNM) objętych domową długotrwałą wentylacją mechaniczną ”
realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (PO WER) na lata 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje i kwalifikacje zawodowe Kadr medycznych.

627 odwiedzin