Polityka prywatności

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW dot. Ochrony Danych Osobowych

Szanowny Pacjencie,

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem danych osobowych staje się Pallmed Sp. z o.o. prowadząca Dom Sue Ryder z siedzibą w Bydgoszczy (85-796) przy ul. Roentgena 3,

Podanie danych przy przyjęciu jest obowiązkowe i wynika z ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Pallmed sp. z o.o. działalności leczniczej, w szczególności w celu zapewnienia opieki, prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, zarządzania systemami i usługami podczas realizacji świadczeń medycznych.

Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, biorącym udział w realizacji świadczeń medycznych, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych).W przypadku stwierdzenia niezgodnego przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe i dokumentacja medyczna jest przechowywana przez administratora przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Pytania, dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pallmed sp. z o.o. proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: odo@domsueryder.org.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PRACOWNICY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 (zwanego dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pallmed Sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy (85-796) przy ul. Roentgena 3, telefon (52) 329 00 95, e-mail: Sekretariat.administeracja@domsueryder.org.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Pallmed sp. z o.o. działalności leczniczej, w szczególności w celu realizacji zatrudnianie, pomocy socjalnej, zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy:
• realizacji umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne,
• przebiegu procesu zatrudnienia,
na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c, a także art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

celem przetwarzania jest zatrudnienie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na publikację wizerunku / na przekazanie danych innym podmiotom
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
• Ubezpieczyciele, ZUS, US
• Dostawcy pozzatrudnieniowych świadczeń pracowniczych
• Zewnętrzne usługi ochrony mienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, jedynie upoważnionemu personelowi i firmom współpracującym z Administratorem z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych oraz upoważnień.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres wymagany przepisami prawa do przechowywania akt osobowych pracowników albo przez okres do rozwiązania umowy cywilnoprawnej i upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia:
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Pytania , dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Pallmed sp. z o.o. proszę kierować pod adres e-mail: odo@domsueryder.org.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY INTERNETOWEJ

1. Serwisy internetowe NZOZ Dom Sue Ryder nie wymagają od użytkownika podania danych osobowych (za wyjątkiem formularzy kontaktowych oraz newsletterów, o których mowa w punkcie 3).

2. Podczas wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych, automatycznie zbierane są dane, tj: adres IP odwiedzającego, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i nie są używane w celu identyfikacji odwiedzających.

3. Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego bądź zapisując się do subskrypcji newslettera, użytkownik przekazuje swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, adres kontaktowy, itp. Niniejsze dane wykorzystane będą jedynie przez osoby upoważnione do kontaktu zwrotnego.

4. Serwis NZOZ Dom Sue Ryder wykorzystuje cookies (ciastka) jedynie do identyfikacji preferencji dotyczących rozmiaru tekstu wyświetlanego na stronie.

5. NZOZ Dom Sue Ryder zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności , poprzez opublikowanie nowego dokumentu na tej stronie.

Polityka plików „cookies”

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam określić pożądaną strukturą i zawartość strony.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Niniejsze dane są zaszyfrowane i przetwarzane w poszanowaniu obowiązujących regulacji w zakresie ochrony danych osobowych. Stosujemy są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki „Stałe” pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Usuwanie plików „cookies”.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4 863 odwiedzin