Wynik postępowania dotyczącego Zapytania Ofertowego nr 1/2016

W wyniku postępowania dotyczącego Zapytania Ofertowego nr 1/2016 z dn. 13.07.2016

dotyczącego wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych dotyczących projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego rozwiązania telemedycznego wspomagającego diagnostykę i terapię u osób z niewydolnością oddechową, w szczególności wymagających leczenia za pomocą respiratora w warunkach domowych- Asystor Wentylacji Pacjenta” wybrano Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

766 odwiedzin