Wynik postępowania dotyczącego Zapytania Ofertowego nr 3/2016

W wyniku postępowania dotyczącego Zapytania Ofertowego nr 3/2016 z dn. 18.07.2016

dotyczącego wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych dotyczących projektu pn. “Opracowanie innowacyjnego rozwiązania telemedycznego wspomagającego diagnostykę i terapię u osób z niewydolnością oddechową, w szczególności wymagających leczenia za pomocą respiratora w warunkach domowych- Asystor Wentylacji Pacjenta” na Eksperta ds. Mechaniki i Wytrzymałości Materiałowej wybrano Pana Tomasza Topolińskiego.

1 013 odwiedzin