Wypożyczalnia

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

 

 

Kontakt

Punkt w Bydgoszczy:

Adres: Bydgoszcz ul. Startowa 3

Godziny otwarcia: pn – pt od 8.00 do 15.00

Punkt w Solcu Kujawski

Adres: Solec Kujawski ul. Powstańców 6

Godziny otwarcia: pn – pt od 8.00 do 15.00

Biuro Obsługi Klienta

telefon: (52) 515-40-30 – wew. 2,

+48 668-163-364

 

Zasady wypożyczenia

Z wypożyczalni sprzętu bezpłatnie korzystać mogą osoby objęte opieką przez NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy. Pozostałe osoby mogą skorzystać z oferty komercyjnej wypożyczalni oraz mogą zakupić nowy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny w konkurencyjnych cenach.

 

Aby skorzystać z bezpłatnych usług wypożyczalni niezbędne jest:

a)    posiadanie dowodu tożsamości osoby wypożyczającej

b)    skierowanie lub recepta pacjenta od lekarza/rehabilitanta NZOZ Dom Sue Ryder w Bydgoszczy (imię i nazwisko, adres, PESEL pacjenta)

c)     wpłacenie kaucji wg cennika

 

Przed wizytą w wypożyczalni bezpłatnej prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny w celu weryfikacji czy dany sprzęt jest aktualnie dostępny.

 

Dowóz i zwrot sprzętu, organizowany jest przez osobę wypożyczającą we własnym zakresie. Oferujemy jednak możliwość odpłatnego transportu.


REALIZUJEMY WNIOSKI NA REFUNDACJĘ NFZ. Szczegółowe informacje pod adresem: http://www.medseven.eu/content/23-refundacja-nfz

 

Cennik Kaucji

Kliknij tutaj i pobierz aktualny cennik kaucji sprzętu (plik .PDF).

Formularz zgłoszenia

Kliknij tutaj i pobierz formularz zgłoszenia do wypożyczalni (plik .PDF).

 

 

UWAGA!

Pobrana kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu. Wypożyczający zobowiązany jest do naprawy uszkodzonego sprzętu i zwrotu sprzętu w stanie używalności lub uiszczenia zapłaty za zniszczony sprzęt.

 

Osoba wypożyczająca jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu sprzętu do Biura Obsługi klienta Wypożyczalni w przypadku nie korzystania z niego przez pacjenta.

W przypadku gdy pacjent nie jest już pod opieką NZOZ Dom Sue Ryder a posiad sprzęt to w ciągu 14 dni od dnia wyłączenia z opieki osoba wypożyczająca sprzęt zostanie obciążona kosztami:

a)    transportu w dwie strony wg stawki – 1,50zł/km

b)    administracyjnymi – 50 zł

c)    za każdy osobodzień wypożyczenia – 5 zł    

Dojazd

 

 Zasady udostępniania urządzeń pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji programu pn.: „Program ograniczania skutków niepełnosprawności”

1. Sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia pomocnicze udostępniane są osobom objętym opieką przez Domu Sue Ryder w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu ograniczania skutków niepełnosprawności.

2. Sprzęt udostępniany jest osobom z chorobą nowotworową oraz ze schorzeniami neurologicznymi (np.: niedowłady połowicze, niedowłady kończyn, przykurcze mięśni na tle unieruchomienia, zmiany zwyrodnieniowe stawów, porażenia typu wiotkiego, zaburzenia funkcji poznawczych, zaburzenia pamięci).

3. Sprzęt udostępniany jest nieodpłatnie na terenie Domu Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczany do domu za kaucją.

4. Na terenie Centrum Dziennego Pobytu uczestnicy mogą korzystać z następującego sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń pomocniczych i sprzętu szpitalnego:

 • RehaCom – program komputerowy do rehabilitacji poznawczej
 • drabinki, ławeczki, materace rehabilitacyjne
 • tablice do ćwiczeń manualnych
 • taśmy, gumy, pętle, piłki rehabilitacyjne
 • rower treningowy, step
 • disc’o‘sit,
 • zespolony rotor kończyn górnych,
 • wózki inwalidzkie,
 • chodziki,
 • kule łokciowe,
 • podkładki korekcyjne do siedzenia,
 • łóżka szpitalne z materacem (wysięgniki, barierki boczne),
 • materace przeciwodleżynowe,
 • odtwarzacz MP3,
 • wózek sprzętowy „Sezam”,
 • krąg przeciwodleżynowy,
 • poduszki przeciwodleżynowe z otworem,
 • mini tenis.

5. Za sprzęt wypożyczony do domu pobierana jest kaucja wg cennika.

6. Kaucja pobierana i wydawana jest przez magazyniera obsługującego wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w momencie wypożyczania i oddawania sprzętu.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu kaucja nie będzie oddana. Osoba wypożyczająca jest zobowiązana do pokrycia kosztów ewentualnej naprawy sprzętu.

8. Zapotrzebowanie zgłasza i rezerwacji sprzętu dokonuje magazynier wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

15 887 odwiedzin