Zgłoszenie do ZOD

Imię i nazwisko (pole wymagane)

Adres e-mail nadawcy (pole wymagane)

Telefon kontaktowy (pole wymagane)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

* Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Roentgena 3, 85 – 796 Bydgoszcz, NIP 5542833414, REGON 34056449800000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000324894, z kapitałem zakładowym w wysokości: 800.802 zł..

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych PALLMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: ul. Roentgena 3, 85 – 796 Bydgoszcz, NIP 5542833414, REGON 34056449800000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000324894, z kapitałem zakładowym w wysokości: 800.802 zł.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej , w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych, oraz prawie dostępu do treści moich danych, otrzymania kopii, oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawie wniesienia sprzeciwu.

2 120 odwiedzin